Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 2014-2020

Guimm1vernul României a adoptat Ordonanța de urgență 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate (POC) 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19.

Această ordonanță de urgenţă reglementează cadrul general pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente POC 2014-2020, pentru beneficiari a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS COV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonante militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi în cadrul POC 2014-2020 sunt în valoare totală de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 şi 15.000.000 euro din cofinanțarea de la bugetul de stat.

Formele de sprijin din fonduri externe nerambursabile prevăzute de prezenta ordonanță de urgenţă se referă la:

• microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă de sumă forfetară;
• granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri;
• granturi pentru investiții productive acordate din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus.

Informații detaliate cu privire la formele de sprijin menţionate, valoarea acestora, metodele de acordare, tipul cheltuielilor eligibile, precum și alte aspecte, se pot obtine accesand: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228699.

Sursa: CCIR

        Impreuna in lumea afacerilor