Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

SSM: Ce trebuie sa stii despre fisa de instruire individuala a angajatilor

ssmAsa cum se prevede la art. 81 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in mod obligatoriu in fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala se va face cu pix cu pasta sau cu stilou, imediat dupa verificarea instruirii.

Atentie la faptul ca dupa ce se incheie perioada de efectuare a instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita de o copie a ultimei fise de aptitudini completate de catre medicul de medicina muncii.

Fisa de instruire individuala se pastreaza in intreprindere/unitate, de la angajare pana la data incetarii raporturilor de munca.

Nu uitam faptul ca la deschiderea unei noi fise de instruire individula in domeniul securitaii si sanataii in munca, fisa cea veche nu va fi distrusa sau aruncata. Potrivit legii, fisa de instruire individuala se va pastra in intreprindere pana la data incetarii raporturilor de munca intre angajator si angajat.

De asemenea, la deschiderea unei noi fise nu se vor repeta nici instruirea introductiv-generala, nici instruirea la locul de munca. Acestea a fost deja efectuate si consemnate in vechea fisa de instruire individuala. Prin urmare, in noua fisa nu se vor completa din nou rubricile dedicate instruirii la angajare. Dovada efectuarii instruirii introductiv-generale si a instruirii la locul de munca poate fi facuta prin prezentarea vechii fise de instruire individuala.

Pe prima pagina a fisei de instruire individuala vor fi completate numai informaiile din partea superioara, cele referitoare la datele angajatului pentru care a fost deschisa noua fisa.

Instruirea la locul de munca se va face din nou numai in cazul lucratorilor carora li se schimba locul de munca in cadrul intreprinderii si/sau al unitatii.

Doar in aceasta situatie se va completa din nou fisa de instruire individuala la rubrica dedicata instruirii la locul de munca.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor