Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Subventii APIA 2016: Documentele necesare pentru accesarea sprijinului cuplat zootehnic

bovine-tauri-640x330Crescatorii de animale beneficiaza si in 2016 de sprijinul cuplat zootehnic, denumit in continuare SCZ, asa cum este prevazut la art. 1 alin. (2) lit. e) din OUG nr. 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

Sprijinul cuplat zootehnic se acorda fermierilor activi, crescatori de animale din speciile bovine, ovine/caprine si crescatorilor de viermi de matase, in functie de efectivul de animale/numar cutii oua viermi solicitat de beneficiar, din urmatoarele categorii: bivolite de lapte; ovine; caprine; taurine din rase de carne si metisii acestora; vaci de lapte; viermi de matase, se arata intr-un raspuns APIA, oferit la solicitarea StiriAgricole.ro.

SCZ pentru cresterea bivolitelor de lapte se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) solicita SCZ pentru un efectiv de maximum 100 de capete de bivolite de lapte, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA;
 2. b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 100 de capete de bivolite de lapte beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 100 de capete de bivolite de lapte;
 3. c) bivolitele de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere;
 4. d) bivolitele de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ trebuie sa fie identificate si inregistrate in RNE;
 5. e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
 6. f) bivolitele de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei.

SCZ pentru cresterea ovinelor se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 150 si maximum 600 de capete de femele ovine si/sau berbeci de reproductie, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
 2. b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 600 de capete de femele ovine si/sau berbeci de reproductie beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 600 de capete de femele ovine si/sau berbeci de reproductie;
 3. c) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie din exploatatie, pentru care beneficiarul solicita SCZ, sa aiba vârsta de maximum 8 ani pentru femele si, respectiv, 6 ani pentru berbecii de reproductie la data-limita de depunere a cererii unice de plata;
 4. d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii;
 5. e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 6. f) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei, mentionata in cerere;
 7. g) femelele ovine si/sau berbecii de reproductie pentru care se solicita SCZ, incepând cu anul de cerere 2016, trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic al rasei;
 8. h) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru berbecii de reproductie; anual pentru femelele ovine.

SCZ pentru cresterea caprinelor se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 50 si maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;
 2. b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine si/sau tapi de reproductie;
 3. c) femelele caprine si/sau tapii de reproductie din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba vârsta de maximum 8 ani femelele si, respectiv, 6 ani tapii de reproductie la data-limita de depunere a cererii de plata;
 4. d) efectivul de animale pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE la data depunerii cererii unice de plata;
 5. e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;
 6. f) femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie mentinuti, pe o perioada de retinere de 100 de zile de la data-limita de depunere a cererilor unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei, mentionata in cerere;
 7. g) femelele caprine si/sau tapii de reproductie pentru care se solicita SCZ, incepând cu anul de cerere 2016, trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic al rasei;
 8. h) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru tapii de reproductie; anual pentru femelele caprine.

SCZ pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) solicita SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 si maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA, constituit, dupa caz, din: (i) vaci din rase de carne; si/sau (ii) vaci metise cu rase de carne; si/sau (iii) tineret mascul si/sau femel din rase de carne; si/sau (iv) tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne; si/sau (v) tauri din rase de carne;
 2. b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;
 3. c) tineretul mascul pentru care se solicita SCZ trebuie sa aiba vârsta de maximum 25 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;
 4. d) pentru tineretul femel se solicita SCZ pâna la prima fatare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;
 5. e) vacile de carne si/sau vacile metise cu rase de carne din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba vârsta de maximum 12 ani la termenul-limita de depunere a cererilor, iar taurii de reproductie din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ sa aiba vârsta de maximum 6 ani la data iesirii din exploatatie sau la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz;
 6. f) efectivul de animale trebuie sa fie identificat si inregistrat in RNE;
 7. g) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
 8. h) animalele din categoria tineret mascul si/sau femel din rase de carne, tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne si tauri din rase de carne pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pâna in momentul iesirii/pâna la data depunerii cererii unice de plata, dupa caz; momentul iesirii animalelor mentionate anterior trebuie sa fie cuprins intre ziua urmatoare inchiderii perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul precedent si data depunerii cererii unice de plata pentru anul curent, iar prin exceptie, pentru anul de cerere 2015, acesta este cuprins intre data de 21 iunie 2014 si data depunerii cererii unice de plata la adresa/adresele exploatatiei/exploatatiilor mentionate in cerere. Animalele din categoria vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne trebuie mentinute de beneficiar pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata. Sunt eligibile la plata inclusiv animalele care in perioada celor 8 luni, respectiv celor 6 luni au suferit intrari, respectiv iesiri in/din exploatatiile detinute de acelasi beneficiar;
 9. i) toate animalele din categoria taurine din rase de carne si metisii acestora pentru care se solicita SCZ trebuie sa fie inscrisi in Registrul genealogic al rasei;
 10. j) animalele beneficiaza de sprijinul cuplat in zootehnie astfel: o singura data pentru categoria tineret mascul si/sau femel prevazuta la lit. a) pct. (iii) si (iv); o singura data pentru categoria tauri din rase de carne prevazuta la lit. a) pct. (v); anual pentru categoriile vaci din rase de carne si vaci metise cu rase de carne prevazute la lit. a) pct. (i) si (ii).

SCZ pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora se acorda diferentiat pe urmatoarele categorii de animale, astfel:

 1. a) vaci si tauri din rase de carne;
 2. b) tineret mascul si/sau femel din rase de carne: 75% din cuantumul aferent categoriei prevazute la lit. a);
 3. c) vaci metise cu rase de carne si tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne: 50% din cuantumul aferent categoriei prevazute la lit. a).

SCZ pentru vacile de lapte se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) solicita SCZ pentru un efectiv de minimum 10 si maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, in exploatatii cu cod ANSVSA;
 2. b) solicitantii cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiaza de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;
 3. c) vacile de lapte din exploatatie pentru care beneficiarul solicita SCZ indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: (i) sa aiba vârsta de maximum 8 ani la data-limita de depunere a cererii unice de plata; (ii) sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei, cu exceptia vacilor de lapte din zonele montane prevazute de submasura 13.1 a PNDR 2014 – 2020, definite prin anexa nr. 8.2 “Metodologie desemnare zone eligibile M.13″ si prezentate in anexa nr. 8.2 “Lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13″, in baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care trebuie sa fie inscrise in Registrul genealogic al rasei incepând cu anul de cerere 2016; (iii) sa fie mentinute, pe o perioada de retinere de 6 luni de la data-limita de depunere a cererii unice de plata, la adresa exploatatiei si/sau locatiei mentionate in cerere; (iv) sa fie identificate si inregistrate in RNE;
 4. d) sa aiba incheiat un contract pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plata, cu un cumparator si cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui sau, in cazul vânzarilor directe, sa detina carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/dispozitie de incasare a valorii aferente laptelui comercializat/factura fiscala care sa ateste vânzarea laptelui sau a produselor lactate;
 5. e) sa detina registrul individual al exploatatiei, completat si actualizat, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

SCZ pentru viermi de matase se acorda fermierilor activi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. a) achizitioneaza cutii de câte 10 grame de oua de viermi de matase/cutie de la unitati autorizate sanitar veterinar, din care se obtin minimum 15 kg gogosi crude matase;
 2. b) sa aiba incheiat un contract de livrare cu o unitate de procesare/operator din domeniu pentru minimum 15 kg gogosi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de oua de viermi de matase eclozionabile. Unitatea de procesare/operatorul din domeniu are ca obiect de activitate comertul gogosilor de matase si/sau pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile si/sau productia de tesaturi;
 3. c) SCZ se acorda pentru viermii de matase aferenti unei productii minime de 15 kg gogosi crude/cutie de oua.

De asemenea, solicitantii SCZ trebuie sa respecte normele de ecoconditionalitate prevazute la art. 93 si anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, pe intreaga exploatatie.

Toti fermierii activi care solicita SCZ trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre medicul veterinar de libera practica imputernicit, cu exceptia SCZ pentru viermi de matase, care atesta ca toate bovinele, ovinele si caprinele din exploatatie, identificate si inregistrate, detaliate pe coduri de identificare ale animalelor, sunt cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, iar actiunile prevazute sunt efectuate la zi.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru cresterea bivolitelor de lapte sunt:

 1. a) copia de pe pasaportul fiecarei bivolite de lapte pentru care se solicita SCZ;
 2. b) adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea bivolitelor, pentru care se solicita sprijin cuplat, in Registrul genealogic al rasei, avizata de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, denumita in continuare ANZ, dupa caz.

Incepând cu anul de cerere 2016, documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru schemele SCZ ovine si caprine este adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea femelelor ovine si/sau a berbecilor de reproductie sau femelelor caprine si/sau a tapilor de reproductie, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de catre Agentia Nationala pentru Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, denumita in continuare ANZ, dupa caz.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru schema SCZ pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora sunt:

 1. a) copie de pe pasaportul fiecarui animal pentru care se solicita SCZ, existent in exploatatie la data depunerii cererii unice de plata;
 2. b) adeverinta eliberata de ANZ care certifica rasele de carne si metisii acestora, prin verificarea datelor din certificatele de origine, buletinele de insamântari artificiale/adeverintele de monta naturala, precum si inscrierea in Registrul genealogic al rasei;
 3. c) documente care atesta iesirile animalelor din exploatatie, daca este cazul, conform prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 pentru animalele din categoriile tauri din rasa de carne, tineret mascul si/sau femel din rase carne si tineret mascul si/sau femel metis cu rase de carne.

Documentele specifice care insotesc cererea unica de plata pentru schema prevazuta la art. 75 sunt:

 1. a) copie de pe pasaportul fiecarei vaci de lapte pentru care se solicita SCZ;
 2. b) adeverinta eliberata de asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea Registrului genealogic al rasei, prin care se confirma inscrierea vacilor de lapte, pentru care se solicita SCZ, in Registrul genealogic al rasei, avizata de ANZ, dupa caz;
 3. c) pentru livrarea sau vânzarea directa a laptelui si produselor lactate: (i) copie de pe cel putin un contract cu un cumparator, valabil pe o perioada de minimum 6 luni, insotita de copii de pe cel putin o factura fiscala sau de pe cel putin o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul care efectueaza livrare de lapte; (ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producatorul persoana fizica ce efectueaza vânzare directa a laptelui si a produselor lactate; (iii) copie de pe avizul de insotire a marfii si de pe dispozitia de incasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producatorul care efectueaza vânzarea directa a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridica; (iv) copie de pe factura fiscala/bonuri fiscale de vânzare directa a laptelui si a produselor lactate pentru PFA, II, IF si SC.

Documentul specific care insoteste cererea unica de plata pentru SCZ viermi de matase este copia contractului de livrare cu o/un unitate de procesare/operator din domeniu.

Documentele specifice care se prezinta pâna la data de 1 decembrie a anului de cerere pentru schema prevazuta la art. 76 sunt:

 1. a) factura fiscala de achizitie a cutiilor cu oua de viermi de matase; si
 2. b) factura fiscala de vânzare a gogosilor crude de matase catre procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, in cazul persoanelor fizice.

Adeverintele prevazute la alin. (2) lit. b), alin. (3) si alin. (5) lit. b) din OMADR nr. 619/2015 cu modificarile si completarile ulterioare se avizeaza de catre ANZ prin oficiile judetene de zootehnie.

OUG nr. 3/2015 cu modificarile si completarile ulterioare reglementeaza conditiile prezentate mai sus pentru perioada 2015-2020.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor