Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Tot ce trebuie sa stii despre numarul mediu de salariati!

Prejudiciu-produs-de-salariati--Vezi-ce-solutii-legale-ai-la-indemanaIn ceea ce priveste calculul numarului mediu al salariatilor precizam ca nu exista o reglementare legala cu caracter general cu privire la modul de calcul al numarului mediu de salariati. Ca regula generala, numarul mediu de salariati se calculeaza ca o medie aritmetica simpla a efectivului zilnic de salariati. Numarul mediu de salariati se poate calcula lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

Prevederi speciale cu privire la calculul numarului mediu de salariati se regasesc in diverse act normative sau metodologii.

Un exemplu de astfel de act normativ este Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, care, la art. 5, stabileste modul de calcul al numarului mediu de salariati in functie de care intreprinderile sunt clasificate in microintreprinderi, intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii.

In declaratiile privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat, conform Manualului de instalare, utilizare a aplicatiei, in perioada 1.07.2005 31.12.2010 numarul mediu de asigurati reprezenta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de asigurati din luna respectiva, indiferent de tipul contractului individual de munca cu care erau incadrati, exclusiv zilele de repaus saptamanal si de sarbatori legale, raportata la numarul total de zile lucratoare din luna, stabilit conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. La stabilirea numarului mediu de asigurati se luau in considerare numai perioadele pentru care se datora contributia de asigurari sociale, conform legii.

Precizari suplimentare cu privire la modalitatea de calcul a acestui indicator se regasesc in cuprinsul a diferite acte normative.

Cu titlu de exemplu redam mai jos modul de calcul al numarului mediu de salariati in sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, redat la art. 5 al acesteia:

Art. 5. – (1) Numarul mediu de salariati corespunde numarului mediu de persoane angajate in intreprindere in cursul anului, determinat pe baza lunara.

(2) Numarul mediu de salariati reprezinta media aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva – inclusiv zilele de repaus saptamanal si sarbatorile legale -, impartita la numarul total de zile calendaristice. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

(3) In efectivele zilnice de salariati avute in vedere la calcularea numarului mediu anual de salariati se includ salariatii angajati pe durata nedeterminata, salariatii temporari care lucreaza in baza unui contract de punere la dispozitie incheiat intre intreprindere si un agent de munca temporara, pe durata acestui contract, proprietarii–directori, partenerii care desfasoara o activitate permanenta in intreprindere si care beneficiaza de avantaje financiare oferite de intreprindere.

(4) Salariatii cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca cu timp partial.

(5) La calcularea numarului mediu anual de salariati nu se vor avea in vedere salariatii al caror contract individual de munca este suspendat pentru perioada luata in calcul, conform prevederilor legale, si ucenicii si elevii sau studentii care urmeaza o forma de pregatire profesionala pe baza de contract de ucenicie sau de formare profesionala.

(6) Nu vor fi introduse/introdusi in numarul mediu anual de salariati salariatele/salariatii aflate/aflati in concediu de maternitate sau parental.

(7) Numarul mediu anual de salariati se determina pe baza Registrului general de evidenta a salariatilor, intocmit si completat conform prevederilor legale in vigoare.

Un alt exemplu este Legea nr. 571/2003 Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, potrivit prevederilor art. 296 indice 19 alin. (1^3) din acest act normativ, numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile 112 depuse pentru fiecare luna din anul anterior. La stabilirea numarului de salariati se iau in calcul numai persoanele cu contracte individuale de munca, atat cu norma intreaga, cat si cu timp partial.

De asemenea, din punct de vedere statistic la calculul numarului mediu de salariati poate fi avute in vedere si Metodologia stabilita de Institutul National de Statistica, privind calculul numarului mediu de salariati, care se gaseste pe site-ul acestui Institut, si care determina numarul mediu de salariati, pentru bilant tinand cont inclusiv de numarul de zile libere neplatite.

Salariatii invoiti nu pot fi considerati in concediu fara plata.

Desi invoirea nu este reglementata legal este utilizata.

Astfel, in practica, in baza principiului libertatii contractuale, se intalneste invoirea salariatului de la serviciu, cu plata salariului pe perioada absentei de la locul de munca.

Invoirea se acorda de catre angajator, atunci cand este de acord cu solicitarea salariatului de a lipsi temporar de la locul de munca in vederea rezolvarii unor interese personale.

Invoirea nu reprezinta o suspendare a contractului individual de munca. In practica, invoirea se acorda, de regula, atunci cand pentru rezolvarea unor interese personale este necesara absenta salariatului de la locul de munca pentru cateva ore sau pentru o zi.

Nefiind suspendat contractul de munca pentru invoire, nu se inregistreaza in ReviSal insa se face plata salariului. Nu exista invoire neplatita.

Salariatul caruia i s-a aprobat invoirea va fi pontat invoit pe perioada absentei de la serviciu, iar salariul va fi cel corespunzator timpului normal de lucru. Prin urmare, la stabilirea bazei de calcul a numarului mediu de salariati se vor lua in calcul si zilele in care salariatul a fost invoit.

Asadar nu exista invoire fara plata. In toate cazurile, daca angajatorul a fost de acord cu invoirea aceasta se plateste si nu afecteaza cu nimic salariul.

In situatia in care salariatul lipseste de la serviciu cu acordul angajatorului (acord manifestat prin aprobarea cererii de invoire a salariatului in cauza de catre angajator), acesta va fi pontat si pentru orele respective, beneficiind in mod corespunzator de salariu.

Daca insa salariatul a solicitat concediu fara plata si exista o cerere a salariatului in acest sens, aceasta modifica datele problemei.

Concediul fara plata suspenda contractul de munca.

Astfel, incepand cu data de 01 august 2011 perioada si cauzele de suspendare ale contractului individual de munca se vor inscrie in registrul general de evidenta a salariatilor (ReviSal) in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii.

Astfel, incepand cu data de 01 august 2011, perioadele in care salariatii beneficiaza de concedii fara plata acordate in baza art. 54 din Codul muncii, precum si orice alta cauza de suspendare, exceptand cauzele de suspendare in baza certificatelor medicale, se vor inscrie in registrul de evidenta a salariatilor (ReviSal).

Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator.

Potrivit art. 54 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi suspendat, prin acordul partilor, in cazul concediilor fara plata pentru studii sau pentru interese personale.

Prin urmare, daca a fost inregistrata o cerere a salariatului pentru concediu fara plata, acest concediu suspenda contractul de munca, suspendare ce va fi inregistrata si in Revisal iar salariul va fi diminuat corespunzator.

In concluzie, salariatii invoiti nu pot fi considerati in concediu fara salariu si vor fi luati in calcul la numarul mediu de salariati din luna.

www.legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor