Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

10 lucruri de stiut despre TVA la incasare in 2015

2

 • Optiunea pentru aplicarea sistemului TVA la incasare se poate realiza doar la inceput de an, nu si in cursul anului;
 • Persoanele eligibile pentru acest sistem sunt persoanele inregistrate in scop de TVA a caror cifra de de afaceri in anul precedent nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei si opteaza pentru acest sistem.
 • Exigibilitatea TVA se amana pana la data incasarii iar dreptul de deducere este amanat pana la plata facturilor furnizorilor.
 • Daca in anul precedent persoanele impozabile care aplica sistemul TVA la incasare si cifra de afaceri nu a depasit plafonul de 2.250.000 lei, dar opteaza pentru aplicarea sistemului TVA la incasare, apIica sistemul incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, pana la sfarsitul anului calendaristic in care au optat pentru aplicarea sistemului, cu conditia ca la data exercitarii optiunii sa nu fi depasit plafonul pentru anul in curs.

Aceste persoane trebuie sa depuna formularul 097 pana la 26.01.2015.

 • Daca in cursul anului in care persoana impozabila a optat pentru aplicarea  sistemului, cifra de afaceri depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

Se depune formularul 097 pana in 25 a lunii urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

 • In cazul in care persoana care depaseste plafonul nu depune declaratia 097, radierea se face din oficiu- incepand cu data inscrisa in decizia de radiere.
 • Daca in anul precedent persoanele impozabile au aplicat sistemul TVA la incasare si cifra de afaceri nu a depasit plafonul de 2.250,000 lei si doresc sa aplice si in anul 2015 sistemul TVA la incasare, acestea nu au obligatia sa depuna formularul 097, considerandu-se ca au optat in mod tacit pentru continuarea aplicarii sistemului TVA la incasare.
 • Persoanele care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la incasare:
 • persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;

 • persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania;

 • persoanele impozabile care in anul precedent au depasit plafonul de 2.250.000 lei;

 • persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in  cursul anului si care au depasit plafonul de 2.250.000 lei in anul precedent sau in anul calendaristic in curs, calculat in functie de operatiunile realizate in perioada in care respectiva persoana a avut un cod valabil de TVA.

 • Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este anuala si este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri,  a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite de TVA, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii sau prestarii se considera ca fiind in strainatate, realizate in cursul anului calendaristic.
 • Nu sunt luate in calculul cifrei de afaceri livrarile de bunuri/prestarile de servicii realizate in perioada in care persoana impozabila nu a avut un cod de inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Sursa: www.contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor