Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

10 modificari importante privind documentele contabile din 2016. Noutati OMFP 2634/2015

Noi-reguli-privind-amortizarea-fiscala-a-autoturismelor-de-firmaIn Monitorul Oficial, partea I, nr. 910 din 9.12.2015, a fost publicat OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

Odata cu intrarea in vigoare a prezentului ordin se abroga:

a) Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de catre persoanele prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.056 din 30 decembrie 2006, cu modificarile ulterioare.

Iata care sunt cele mai importante zece modificari aduse de Ordinul MFP 2634/2015:

1. Se renunta, in primul rand, la obligatia de a intocmi un anumit numar de exemplare dintr-un document.
„Numarul de exemplare al documentelor financiar-contabile se stabileste prin proceduri proprii, in functie de necesitatile entitatilor.”

2. Clarificarea elementelor principale pe care trebuie sa le includa documentele justificative:

Documentele justificative trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente principale:

– denumirea documentului;

– denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care intocmeste documentul;

– numarul documentului si data intocmirii acestuia;

– mentionarea partilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (când este cazul);

– continutul operatiunii economico-financiare si, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuarii acesteia;

– datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate, dupa caz;

– numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care raspund de efectuarea operatiunii economico-financiare.
Insa:

Documentele contabile (registre, jurnale, fise, note etc.) care servesc la prelucrarea, centralizarea si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor economico-financiare consemnate in documentele justificative, intocmite manual sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automata a datelor, trebuie sa cuprinda elemente cu privire la:

– denumirea entitatii;
– data intocmirii documentului contabil;

– felul, numarul si data documentului justificativ;

– sumele corespunzatoare operatiunilor efectuate;

– conturile sintetice si analitice debitoare si creditoare;

– semnatura persoanei responsabile cu intocmirea documentelor contabile.

3. Se renunta la reglementarile privind circuitul si locul de arhivare pentru fiecare document.

4. De asemenea, in acelasi context, se ofera posibilitatea ca fiecare entitate sa isi stabileasca proceduri proprii privind aspectele de mai jos, in functie de necesitatile proprii ale entitatii:

C. Pastrarea si arhivarea registrelor de contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile

Entitatile au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate a operatiunilor economico-financiare.

Pastrarea documentelor justificative, a registrelor de contabilitate si a celorlalte documente financiar-contabile se face, dupa caz, la domiciliul fiscal, la sediul social sau la sediile secundare, pe hârtie sau pe suport electronic.

Sursa:www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor