Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

6 legi importante pentru contabili publicate in Monitorul Oficial din 30.12.2014

cIn data de 30.12.2014 a fost publicate 11 monitoare oficiale in care se regasesc 6 legi importante astfel:

  • Ordonanta de urgenta nr. 91/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;
  • Ordonanta de urgenta nr. 90/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;
  • Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate;
  • Ordinul nr. 4023/2014 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 152.4 si art. 152.5din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare;
  • Ordinul nr. 3743/2014 pentru aprobarea formularului tipizat “Proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor” utilizat de personalul cu atributii de inspectie fiscala, imputernicit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
  • Ordonanta de urgenta nr. 92/2014 pentru reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si modificarea unor acte normative.

Sursa: www.contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor