Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Sapte informatii utile legate de salarizare

  • bancile-din-ue-vor-creste-salariile-din-cauza-limitarii-bonusurilor_size9Salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adaosuri.
  • Salariul individual se stabileste prin negocieri individuale intre angajator si salariat.
  • Salariul este confidenţial, angajatorul având obligaţia de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii.
  • Salariul minim brut pe economie este de 975 lei.
  • Plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit.Daca plata salariului se face electronic, dovada acesteia este reprezentata de extrasul de banca.
  • Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
  • Salariul se plateste in bani cel putin o data pe luna, la data stabilita in contractul individual de munca, in contractul colectiv de munca aplicabil sau in regulamentul intern, dupa caz.

Sursa: www.contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor