Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

9 lucruri bine de stiut despre Regulamentul intern

RI

 1. Se întocmeşte de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz.
 1. Continutul minimal este format din:

  a) reguli privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă în cadrul unităţii;

  b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii;

  c) drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor;

  d) procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor;

  e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

  f) abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile;

  g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

  h) modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice;

  i) criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor.

 1. Produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora.
 1. Angajatorul are obligatia de informare a salariaţilor cu privire la conţinutul regulamentului intern.
 1. Se afişează la sediul angajatorului.
 1. Modificarile continutului  regulamentului intern este supusa acelorasi reguli privind informarea.
 1. Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
 1. Controlul legalităţii dispoziţiilor este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate .
 1. Regulamentul intern trebuie intocmit in termen de 60 de zile de la data dobândirii personalităţii juridice.

Sursa:  PortalCodulMuncii.ro

        Impreuna in lumea afacerilor