Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

A fost lansat Ghidul - Conditii Generale (Orientari privind oportunitatile de finantare) POCU 2014-2020!

ministrul-fondurilor-europene-a-semnat-zece-proiecte-finantate-cu-bani-europeni-260358Ghidul – Conditii generale (Orientari prinvind oportunitatile de finantare) versiunea finala pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, cuprinde informatii si reguli generale de eligibilitate aplicabile in mod obligatoriu solicitantilor care doresc sa obtina finantare din FSE.

Cu aceeasi ocazie a fost lansate si Ghidurile Solicitantului – Conditii Specifice pentru Obiectivele specifice 4.1 – „Reducerea numarului de comunitati marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma, aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate” si 4.2 – ” Reducerea numarului de comunitati marginalizate (non-roma) aflate in risc de saracie si excluziune sociala prin implementarea de masuri integrate”, din cadrul Axei prioritare 4 – „Incluziunea sociala si combaterea saraciei”.

Potentialii beneficari/parteneri in cadrul acestor apeluri de propuneri de proiecte pot fi:

  • autoritati publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate;
  • ONG-uri, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate.

POCU sprijina operatiuni  inscrise in 7 Axe Prioritare:

  • AP1 „Inițiativa Locuri de Muncă pentru Tineri”,
  • AP2 „Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEETs”,
  • AP3 „Locuri de muncă pentru toți”,
  • AP4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”,
  • AP5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”,
  • AP6 „Educație și competențe”,
  • AP7 „Asistență tehnică”.

La nivelul POCU sunt stabilite alocari financiare diferentiate in functie de categoriile de regiuni, respectiv intre regiuni dezvoltate si regiuni mai putin dezvoltate.

Proiectele se vor depune prin intermediul sistemului electronic MySMIS, in perioada 16.05.2016, ora:10.00 si 01.08.2016, ora:16.00.

Ghidul este disponibil online.

Sursa:fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor