Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

A fost publicat calendarul orientativ POCA

fantana-in-raze-de-soare-cartierul-soarelui-710x336Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,prin Agentia de Monitorizare a Programului Operational Capacitate Administrativa(POCA) a dat publicitatii calendarul orientativ al lansarii apelurilor pentru proiecte in anul 2015.

Calendarul cuprinde un numar de 8 obiective specifice ale acestui program si termenele limita pentru depunerea, evaluarea si finantarea proiectelor.

Calendar orientativ privind lansările de apeluri de proiecte pentru anul 2015 cuprinde:

Nr.crt. Denumire  Ghid IP/CP ObiectivSpecific din PO Lansare spreconsultare Termen dedepunere a observaţiilor Lansare oficială Termen dedepunere  idei de proiect Termen definalizare a evaluării fișelor de proiect Termen dedepunere cererea de finanţare
1. Ghidului      solicitantului       pentruaccesarea     fondurilor     europene prin POCA 2014-2020

 

IP       1/2015      – Sprijin      pentru acţiunile      din Strategia      pentru consolidarea     administraţiei publice  2014  –  2020,  anexa  3 și măsurile privind dezvoltarea capacităţii administrative din condiţionalităţile  ex-ante enumerate  în  Acordul  de parteneriat    cu   România   2014   –

2020 sau                 în                cadrul

fiecărui program operaţional

OS 1.1 5        martie2015 1 aprilie 2015 22 mai 2015 25           mai-25iunie 2015 24 iulie 2015 25 august 2015
2. IP2/2015        –       Sprijin       pentrucreșterea transparenţei în administraţia publică, pentru susţinerea mecanismelor administrative, precum și pentru prevenirea   și   combaterea corupţiei OS 2.2 14 mai 2015 29 mai 2015 august 2015 august              –septembrie

2015

octombrie2015 noiembrie 2015
3. CP1/2015       –       Sprijin       pentruprevenirea   și   combaterea corupţiei la nivelul administraţiei publice locale; OS 2.2 14 mai 2015 29 mai 2015 august 2015 octombrie 2015
4. CP2/2015,    Creșterea    capacităţiiONG-urilor  și a partenerilor  sociali de    a    formula    politici    publice alternative,  în cadrul OS 1.1 OS 1.1 iulie 2015 august 2015 septembrie
2015
noiembrie 2015
5. IP3/2015,           Sprijin           pentrususţinerea   măsurilor   din   SCAP, SMBR, documente strategice naţionale OS 1.1 iulie 2015 august 2015 septembrie2015 septembrie      –octombrie

2015

noiembrie2015 decembrie 2015
6. IP4/2015            Sprijin            pentrudezvoltarea și implementarea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane OS 1.2 august 2015 septembrie2015 septembrie2015 septembrie      –octombrie

2015

noiembrie2015 decembrie 2015
7. IP5/2015  Sprijin  pentru  creștereatransparenţei și responsabilităţii sistemului de achiziţii publice în vederea  aplicării  unitare  a normelor  și  procedurilor  de achiziţii publice și reducerea neregulilor în acest domeniu OS 1.4 august 2015 septembrie2015 septembrie2015 septembrie      –octombrie

2015

noiembrie2015 decembrie 2015
8. IP6/2015,  Sprijin  pentru  acţiunilede   consolidare   a   unui management integrat strategic la nivelul sistemului judiciar OS 1.3 septembrie2015 septembrie2015 octombrie 2015 octombrie2015 Noiembrie2015 decembrie 2015

Sursa:MDRAP

        Impreuna in lumea afacerilor