Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

A intrat in vigoare legea prevenirii

PozaPreventieLegea prevenirii nr. 270/2017 se aplica incepand din 05.02.2018, odata cu publicarea in Monitorul Oficial nr. 120 a procedurilor de aplicare privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența legii, precum și a modelului planului de remediere. Contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la respectiva hotarare

In conformitate cu acestea, firmele primesc avertisment doar la PRIMA abatere, dacă incalca una dintre faptele de natură contravențională acoperite de legislația prevenirii. O firma nu poate să scape cu avertisment dacă încalcă legea și a doua oară, în termen de cel mult trei ani.

In urma verificarilor facute la firma, reprezentantul institutiei abilitate in efectuarea unui control încheie un proces-verbal prin care aplică sancțiunea avertismentului, acest document având ca anexă un plan de remediere. Planul conține măsuri de remediere a faptelor săvârșite și un termen de remediere de maximum 90 de zile calendaristice după care personalul de control revine pentru verificări.

Legea prevede ca „În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituția publică cu atribuții de control are obligația să reia controlul și să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii și, dacă este cazul, registrul unic de control, cu mențiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse.”

  • Principalele abateri de la reglementarile din domeniul fiscal:
  • Nedepunerea la timp a declaratiilor de înregistrare fiscală
  • Nedeclararea la timp a impozitelor, taxelor si contribuțiilor
  • Neintocmirea dosarului preturilor de transfer
  • Nu sunt păstrate si nu se prezinta datele arhivate în format electronic
  • Nedepunerea la timp a declarațiilor recapitulative de TVA
  • Emiterea de bonuri fiscale cu greseli
  • Lipsa bonului fiscal sau a a facturii pentru produsele comercializate / servicii / etc.
  • Depunerea cu întârziere sau nedepunerea declaratiilor de impunere.

        Impreuna in lumea afacerilor