Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Acte necesare pentru incheierea unui contract cu un cetatean strain

shutterstock_52931362Incepand cu data de 28 noiembrie 2014, angajarea strainilor este reglementata de Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei si pentru modificarea si completarea unor acte normative privind regimul strainilor in Romania publicata in Monitorul Oficial nr. 640/30.08.2014.

Potrivit art. 36 din Codul muncii, cetatenii straini si apatrizii pot fi incadrati prin contract individual de munca in baza autorizatiei de munca sau a permisului de sedere in scop de munca, eliberate in conditiile legii.

Prin Ordonanta Guvernului nr. 25/2014 autorizatia de munca a fost inlocuita cu avizul de angajare.
Asadar, incepand cu data de 28 noiembrie 2014, strainii pot fi angajati in munca in Romania in baza avizului de angajare.
Dupa intrarea Romaniei in Uniunea Europeana, vom intelege prin strain persoana care nu are:

 • cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene;
 • cetatenia unui stat al Spatiului Economic European (Islanda, Liechtenstein si Norvegia);
 • cetatenia Confederatiei Elvetiene.

Prin urmare, cetatenii care nu se incadreaza in niciuna dintre cele 3 conditii vor putea fi incadrati in munca in Romania in baza avizului de angajare care trebuie sa fie obtinut de angajator.

Avizul de angajare reprezinta documentul oficial eliberat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, care atesta dreptul unui angajator de a incadra in munca un strain pe o anumita functie.

Prin exceptie nu este necesar avizul de angajare pentru incadrarea in munca pe teritoriul Romaniei a strainilor din urmatoarele categorii:

 • strainii al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;
 • strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de sedere temporara pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;
 • strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;
 • strainii care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, in conformitate cu actele prevazute de legislatia romana care fac dovada in acest sens;
 • strainii titulari ai dreptului de sedere pe termen lung pe teritoriul Romaniei;
 • strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru reintregirea familiei in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman;
 • strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii;
  Strainii titulari ai dreptului de sedere temporara pentru studii pot fi incadrati in munca pe teritoriul Romaniei fara aviz de angajare numai cu contract individual de munca cu timp partial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.
 • strainii titulari ai dreptului de sedere temporara acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • strainii care au beneficiat anterior de un drept de sedere pe teritoriul Romaniei de cel putin 3 ani, in calitate de membri de familie ai unui cetatean roman si care se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 64 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • strainii care au dobandit o forma de protectie in Romania;
 • solicitantii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piata fortei de munca potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, daca se mai afla in procedura de determinare a unei forme de protectie;
 • strainii tolerati, pe perioada cat li s-a acordat tolerarea ramanerii pe teritoriul Romaniei.

Conditiile ce trebuiesc indeplinite pentru obtinerea oricarui tip de aviz de angajare sunt:

 • angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala desfasoara efectiv activitatea pentru care solicita incadrarea in munca a strainului;Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajatorul persoana juridica, persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala a urmatoarelor documente:- certificatul de inmatriculare sau inregistrare in registrul comertului ori certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in copie si in original;
  – certificatul constatator din care sa rezulte ca in registrul comertului sau, dupa caz, in Registrul asociatiilor si fundatiilor nu au fost inregistrate mentiuni privind deschiderea procedurii falimentului.
 • angajatorul are achitate obligatiile catre bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;
  Dovada indeplinirii acestei conditii se face cu certificatul de atestare fiscala emis de administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala isi are sediul social sau profesional ori, dupa caz, domiciliul angajatorului, privind achitarea obligatiilor catre bugetul de stat la sfarsitul trimestrului incheiat anterior depunerii cererii.
 • angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infractiune prevazuta de Codul muncii ori pentru o infractiune contra persoanei savarsita cu intentie, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul penal;
  Dovada indeplinirii acestei conditii se face prin prezentarea de catre angajator a cazierului judiciar.
 • angajatorul nu a fost sanctionat:
  – potrivit art. 36 alin. (1) din OG 25/2014 pentru primirea la munca a pana la 5 straini fara drept de munca pe teritoriul Romaniei;
  – potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din HG 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal) pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza in ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;
  – potrivit art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii, pentru primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca.
 • contingentul anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca nu a fost epuizat;

Conform art. 29 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2014, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in concordanta cu politica privind migratia fortei de munca si luand in considerare situatia pietei muncii din Romania, anual, prin hotarare a Guvernului se stabileste contingentul pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca.

Epuizarea contingentului anual pe tipuri de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca constituie motive de refuz de eliberare a avizului de angajare.

 • strainul pe care angajatorul intentioneaza sa il incadreze in munca indeplineste conditiile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare cu privire la sederea legala in Romania.

Sursa: www.legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor