Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Actualizari manual de politici si proceduri contabile 2015

coverIncepand cu data de 01.01.2015, Ordinul 3055/2009 a fost abrogat si in locul sau a fost aprobat Ordinul 1802/2014.

In cazul manualului de politici contabile:

  • se introduce prevederea legata de efectele modificării politicilor contabile.Daca acestea sunt aferente exerciţiilor financiare precedente se înregistrează pe seama rezultatului reportat (contul 1173 “Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile”), dacă efectele modificării pot fi cuantificate. In cazul in care efectul modificarii politicii contabile pentru perioadele trecute nu se poate de stabili, modificarea politicilor contabile se efectuează pentru perioadele viitoare, începând cu exerciţiul financiar curent şi exerciţiile financiare următoare celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile. De asemenea, in cazul in care se modifica politicile contabile aferente unei perioade anterioare, se va tine seama si de efectele fiscale ale acesteia.
  • se defineste termenul de investiţie imobiliară – astfel, Investitia imobiliara este proprietatea (un teren sau o clădire – ori o parte a unei clădiri – sau ambele) deţinută (de proprietar sau de locatar în baza unui contract de leasing financiar) mai degrabă pentru a obţine venituri din chirii sau pentru creşterea valorii capitalului, ori ambele, decât pentru:
  • a fi utilizată în producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii ori în scopuri administrative; sau
  • a fi vândută pe parcursul desfăşurării normale a activităţii
  • la reevaluarea imobilizarilor corporale, se  inlocuieste vechea prevedere: “Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve (contul 1065 “Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat, cu  urmatoarea: “Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezultatul reportat (contul 1175 “Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”), atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat “

In cazul manualului de proceduri contabile:

  • la capitolul imobilizari corporale se prezinta modificari in ce priveste eliminarea prevederilor privind avansurile pentru imobilizari corporale, care se transfera in clasa 4 de conturi incepand cu 1 ianuarie 2015 si se completeaza monografiile cu conturile de imobilizari nou aparute. De asemenea, se actualizeaza monografia contabila privind reevaluarea mijloacelor fixe (se introduce contul nou 1175 Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare).
  • capitolul Furnizori se completeaza cu monografii privind conturile 4093 si 4094 de avansuri acordate pentru imobilizari corporale/necorporale (conturi introduse de la 1 ianuarie 2015).
  • la capitolul Cheltuieli se introduc monografii contabile pentru reevaluarea la curs valutar de la sfarsitul perioadei (conturi nou aparute: 6651, 6652, 7651,7652)

Sursa: Contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor