Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Administrarea societatilor cu raspundere limitata - Admistratorul

196929_articolAdministrarea societatii

Organul de deliberare si decizie al societatii cu raspundere limitata care hotaraste in principalele probleme ale societatii este Adunarea Generala a Asociatilor.

In cazul societatii cu raspundere limitata cu asociat unic, potrivit legii, acesta, in calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin adunarii generale a asociatilor.

Adunarea Generala a Asociatilor are drepturi si obligatii prevazute atat in Legea 31/1990 cat si in actele constitutive proprii ale societatilor.

Administrarea societaţii poate fi incredintata de catre Adunarea generala a asociatilor uneia sau mai multor persoane, fizice sau juridice, romane sau straine.

Administratorii pot fi asociati sau neasociati ai societatii pe care o administreaza.

Numirea administratorilor se face de catre asociatii fondatori prin:

  • Actul constitutiv, la infiintarea societatii
  • Hotararea Adunarii generale a asociaţilor, cand numirea are loc ulterior infiintarii.

Art. 71 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 prevede ca administratorul, persoana fizica sau juridica, poate avea sau nu dreptul de a reprezenta societatea. Daca un administrator are dreptul sa reprezinte societatea, cu titlu permanent şi general, are si calitatea de reprezentant legal al acesteia.

Conditiile pentru a fi administrator

Conform art. 731 coroborat cu art. 6 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii:

  • Sunt incapabile
  • Au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, pentru infractiunile de bancruta simpla sau bancruta frauduloasa sau pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 31/1990.

Durata mandatului de administrator al unei SRL

Potrivit art. 2015 din Codul Civil: „Daca partile nu au prevazut un termen, contractul de mandate inceteaza in 3 ani de la incheierea lui.”

Odata cu intrarea in vigoare a dispozitiilor din Codul Civil, daca durata mandatului administratorului nu se prevede in actul constitutiv, aceasta se considera de 3 ani.

Firmele care au prevazut in actul constitutiv ca durata mandatului administratorului este nelimitata, la urmatoarea modificare a actului constitutiv au obligatia sa precizeze durata mandatului administratorului.

Schimbarea administratorului

Potrivit Legii 31/1990, mandatul administratorului inceteaza in urmatoarele situatii

  • Prin revocare (de catre Adunarea generala),
  • deces / dizolvare (a administratorului),
  • renunţare la mandat
  • prin decadere, ca urmare a intervenirii unei condamnari pentru savarsirea uneia din infractiunile: gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infracţiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spalarii banilor, precum şi pentru instituirea unor masuri de prevenire şi combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infracţiunile de bancruta simpla sau bancruta frauduloasa sau pentru infracţiunile prevazute de Legea nr. 31/1990.

Pentru informatii suplimentare privind drepturile si obligatiileadministratorului, va sta la dispozitie Centrul de Infiintari Firme

Birou Bacau
Tel: 0234.570.010, int. 133
E-mail: ccibc@ccibc.ro
Mobil: 0749.088.840
Birou Onesti
Tel: 0234.320.343
E-mail: onesti@ccibc.ro
Mobil: 0748.886.408
Birou Moinesti
Tel: 0234.367.557
E-mail: moinesti@ccibc.ro
Mobil: 0744.538.409

        Impreuna in lumea afacerilor