Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

AFIR da unda verde pentru ultimele finantari pentru infrastructura din PNDR 2007 – 2013!

AFIRPentru a asigura gestionarea eficienta a fondurilor europene nerambursabile alocate tarii noastre prin intermediul PNDR 2007-2013, AFIR a finalizat metodologia de lucru specifica reevaluarii proiectelor de investitii eligibile, dar fara finantare, ale beneficiarilor publici. 

Prin aceasta, Agentia doreste ca pana la sfarsitul lunii septembrie 2015 sa reevalueze peste 115 de Cereri de Finantare pentru Masura 125, iar la inceputul lunii octombrie 2015 sa acorde peste 100 de noi finantari pentru beneficiarii Masurii 322. 

In vederea selectarii proiectelor eligibile fara finantare, s-a stabilit un punctaj mai mare sau egal cu 60 de puncte pentru proiectele aferente Masurii 322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”. Punctajul minim stabilit pentru proiectele eligibile fara finantare aferente Masurii 125 ,,Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii ” este de 42 de puncte. Pragurile au fost stabilite cu acordul premergator al Comitetului de Monitorizare si Autoritatii de Management pentru PNDR 2007-2013, dar si in urma discutiilor avute cu expertii CE.

Dupa intocmirea listei finale cu proiectele de investitii care vor face obiectul procedurii de reevaluare, Centrele Regionale ale AFIR vor notifica solicitantii ale caror proiecte au fost depuse in iulie 2009 (pentru Masura 322) si in sesiunea din mai 2011 (pentru Masura 125) si care au un punctaj mai mare sau egal cu punctajul minim stabilit. Ulterior, reprezentantii legali ai solicitantilor, respectiv ai autoritatilor publice locale, vor prezenta la Centrul Regional (CRFIR) documentatia actualizata, in vederea reevaluarii proiectului.

Odata incheiata procedura de reevaluare a proiectelor eligibile fara finantare, AFIR va publica Raportul de Selectie, urmand ca beneficiarii sa fie notificati in vederea semnarii Contractului de Finantare.

AFIR precizeaza faptul ca beneficiarii vor putea primi un avans de maxim 40% din valoarea eligibila a finantarii nerambursabile in cazul in care au obtinut avizarea unei achizitii din partea AFIR si dupa publicarea in SEAP a invitatiei sau a anuntului de participare pentru achizitia de lucrari.

Pentru toate aceste contracte de finantare data limita de implementare a proiectelor de investitii este sfarsitul anului 2017.

Sursa: http://www.afir.info/

        Impreuna in lumea afacerilor