Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ajutoare de minimis pentru agricultorii calamitati in cursul anului trecut

Agricultorii care au inregistrat pagube din cauza fenomenelor meteo nefavorabile, in perioada ianuarie – august 2014, vor primi ajutoare de minimis, in functie de cultura afectata, ┬ácare pot ajunge pana la 1.200 de lei pe hectar.

Potrivit unui proiect de hotarare de guvern publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sumele totale alocate de Ministerul Agriculturii in acest sens depasesc 28 de milioane de lei.

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute in prezenta hotarare sunt de 28,229 milioane lei si se asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015.

Cuantumul maxim al sprijinului financiar este de 335 lei/ha pentru culturile de grau, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapita, orz, secara, triticale, ovaz, soia si orzoaica, de 610 lei/ha pentru legume in camp si pepeni, cartofi – 700 lei/ha, plantatii pomicole – 1.200 lei/ha, plantatii viticole – 500 lei/ha, sfecla de zahar – 400 lei/ha, lucerna, mustar si tutun – 250 lei/ha, capsuni – 300 lei/ha si culturi in spatii protejate – 610 lei/ha.

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt intreprinderi, intreprinderi unice definite care exploateaza culturi agricole, culturi in spatii protejate, plantatii pomicole, viticole, si care depun cereri de ajutor, in calitate de producatori agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale sau de producatori agricoli persoane juridice, precum si oricaror forme asociative cu sau fara personalitate juridica constituite conform legii.

Valoarea totala a ajutorului de minimis care se acorda unei intreprinderi, intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei al sumei de 15.000 euro pe durata a 3 exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual si in cele doua exercitii financiare precedente. Banii se platesc intreprinderilor intr-o singura transa, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a actului legislativ.

Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii trebuie sa depuna, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare documentului legislativ, cererea de ajutor minimis insotita de urmatoarele documente:

  • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoana fizica sau, dupa caz, imputernicire sau procura notariala si o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
  • copie a certificatului de producator/copie a atestatului producator;
  • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea, in cazul persoanelor juridice, precum si copie a B.I./C.I. al/a imputernicitului persoana fizica;
  • dovada cont activ banca/trezorerie;
  • adeverinta in original care sa ateste, conform inscrisurilor din registrul agricol, suprafata de teren utilizata de solicitant in anul 2014 in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;
  • copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor.

Sursa: http://agroromania.manager.ro/

        Impreuna in lumea afacerilor