Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ajutoare Nationale Tranzitorii de 275 de milioane de lei, pentru crescatorii de ovine si caprine

Guvernul a aprobat cuantumul ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile ovine si caprine, pentru cererile depuse in anul 2014.

 

capre2

Potrivit proiectului de hotarare publicat de Ministerul Agriculturii, a fost aprobata valoarea totala pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, pentru speciile ovine/caprine, pentru cererile depuse in anul 2014, denumite in continuare prime, in limita sumei de 275.651 de milioane de lei, care se asigura de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2015.

Cuantumul primelor prevazute se calculeaza prin raportarea sumei totale la efectivul de animale eligibile.

Procedura de acordare a primei prevazute este reglementata de Ordinul ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinta si a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/caprine si a ajutoarelor specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, in anul 2014, cu mo­di­ficarile si completarile ulterioare.

Sursa : www.agroromania.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor