Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

AM POR: Instructiune pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor

AM POR a emis Instructiunea 144/10.12.2015 pentru incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare.

In acest context, toate contractele, cuprinse in “Lista proiectelor cu risc de neimplementare in perioada de eligibilitate a POR 2007-2013, vor putea face obiectul unor acte aditionale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui termen de finalizare, dar nu mai tarziu de 30 iunie 2016, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor si in vederea asigurarii functionalitatii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neelogibile in cadulr proiectului).

Modelul de act aditional reprezinta Anexa la prezenta Instructiune.

Dupa primirea prezentei Instructiuni, OI-urile impreuna cu Beneficiarii, vor pregati Actele Aditionale, astfel incat acestea sa fie transmise catre AMPOR, semnate de Beneficiari si de OI-uri pana cel tarziu la data de 23.12.2015.

Informatii suplimentare privind documentele care vor insoti actele aditionale si termenele de depunere ale acestora se regasesc online.

        Impreuna in lumea afacerilor