Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Amortizarea fiscala in 2016

Noi-reguli-privind-amortizarea-fiscala-a-autoturismelor-de-firmaFirma dvs. poate recupera fiscal cheltuielile aferente achizitionarii, producerii si construirii mijloacelor fixe amortizabile, prin deducerea amortizarii, potrivit prevederilor articolului 28 al legii 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conform acestui articol, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este detinut si utilizat in productia, livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii, pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative;
b) are o valoare fiscala egala sau mai mare decat limita stabilita prin hotarare a Guvernului (2.500 lei in prezent);
c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Codul Fiscal considera mijloace fixe amortizabile si:
a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere, concesiune, locatie de gestiune, asociere in participatiune si altele asemenea;
b) mijloacele fixe puse in functiune partial;
d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii mijlocului fix;
f) amenajarile de terenuri.

Nu reprezinta active amortizabile terenurile, inclusiv cele impadurite; tablourile si operele de arta; fondul comercial; lacurile, baltile si iazurile care nu sunt rezultatul unei investitii; bunurile din domeniul public finantate din surse bugetare; orice mijloc fix care nu isi pierde valoarea in timp; casele de odihna proprii, locuintele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croaziera, altele decat cele utilizate pentru desfasurarea activitatii economice; imobilizarile necorporale cu durata de viata utila nedeterminata, incadrate astfel potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Metode de amortizare

Codul Fiscal prezinta cateva metode posibile de amortizare: liniara, degresiva si accelerata.

In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara la valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniu a mijlocului fix amortizabil.

In cazul metodei de amortizare degresiva, amortizarea se calculeaza prin multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori:

a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este intre 6 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix amortizabil este mai mare de 10 ani.

In cazul metodei de amortizare accelerata, amortizarea se calculeaza dupa cum urmeaza:
a) pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea fiscala de la data intrarii in patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix;
b) pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia.

In functie de aceste metode, legislatia prevede ca trebuie sa respectati anumite reguli la stabilirea regimului de amortizare:

-in cazul constructiilor, trebuie sa aplicati metoda de amortizare liniara;

-in cazul echipamentelor tehnologice (masini, unelte si instalatii de lucru, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora), puteti opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

-in cazul oricarui altui mijloc fix amortizabil, puteti opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva;

-cheltuielile aferente achizitionarii de brevete, drepturi de autor, licente, marci de comert sau fabrica, precum si cheltuielile de dezvoltare care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale le puteti recupera prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;

-cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice le puteti recupera prin intermediul deducerilor de amortizare liniara sau degresiva pe o perioada de 3 ani;

-in cazul in care cheltuielile de constituire sunt inregistrate ca imobilizari necorporale, le puteti recupera prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de maximum 5 ani;

-daca ati efectuat investitii la mijloacele fixe concesionate, inchiriate sau luate in locatie de gestiune, puteti recupera aceste cheltuieli pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare, dupa caz;

-cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, le puteti recupera liniar, pe o perioada de 10 ani.

Sursa:contabilul.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor