Propunerea legislativă privind “Primul loc de munca” a trecut de Senat. Prin urmare, pentru a se aplica, aceasta mai are nevoie doar de votul final al Camerei Deputaților și de semnătura președintelui țării.

Potrivit documentului, angajatorii vor fi stimulați să încadreze în muncă tineri fără experiență profesională cu vârste cuprinse între 16 și 35 de ani. Mai exact, timp de un an și jumătate, aceștia vor primi de la stat, în fiecare lună, o sumă egală cu salariul minim brut și vor fi scutiți de plata contribuțiilor sociale datorate pentru noii angajați.

“Angajatorii care încadrează în munca, cu normă întreagă, pe durată nedeterminată, tineri, cu vârsta cuprinsă între 16-35 de ani, primesc lunar, pentru fiecare tânăr încadrat pe primul loc de muncă, o sumă egală cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și sunt scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, pentru aceste persoane, pe o perioadă de 18 luni”, scrie în documentul amintit, subliniindu-se că noii salariați trebuie să fie păstrați cel puțin trei ani.

Sumele vor fi acordate la cerere doar angajatorilor care n-au datorii la plata contribuțiilor sociale și vor fi achitate în termen de 90 de zile de la aprobarea solicitării. În acest sens, va fi necesară încheierea unei convenții cu agenția pentru ocuparea forței de muncă în raza căreia își au sediul. Atât banii, cât și scutirea nu vor fi acordate în perioadele de suspendare a raporturilor de muncă.

În sensul proiectului de lege adoptat de senatori, tânără va fi considerată orice persoană de 16-35 de ani care nu se află în ocupare, nu urmează un program de educație/formare și n-a mai avut niciun loc de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai mult de șase luni cumulat.

Contribuțiile de la plata cărora vor fi scutiți angajatorii vor fi, concret, cele de asigurări sociale, de asigurări pentru șomaj, de asigurări sociale de sănătate, de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și cele pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale și pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate.

Atenție! Stimulentele financiare vor fi acordate angajatorilor în limita sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor pentru șomaj. Totuși, proiectul dispune că finanțarea primului loc de muncă pentru tineri va fi posibilă și din fonduri europene.

Dacă salariații nu sunt păstrați trei ani, angajatorii trebuie să dea banii înapoi, plus dobânda.

Autor: Alexandru Boiciuc

Sursa: www.portalhr.ro