Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Angajatul nu prezinta diploma pe baza careia a fost incadrat pe o functie superioara- va restitui banii primiti

conflictLa intrebarea:salariatul a adus o adeverinta din partea institutiei de invatamant superior, act in care se preciza faptul ca acesta a promovat examenul de licenta

In prezent, adeverinta si-a pierdut valabilitatea iar angajatorul solicita diploma de licenta, pentru a o atasa la dosarul sau. Salariatul a fost incadrat pe o functie care necesita aceasta diploma de licenta.

Angajatorul doreste sa stie cum se procedeaza in acest caz, daca il poate concedia pe salariat, daca poate recupera drepturile salariale acordate necuvenit ca urmare a incadrarii pe o functie superioara dar pentru care nu se prezinta documente de studii oficiale…

Raspunsul specialistilor in Codul Muncii este unul deosebit de lamuritor. Se pleaca de la prevederile art.37 din Ordinul ministrului educatiei 657/2014, conform carora, dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor absolventilor li se elibereaza o adeverinta de absolvire a studiilor care confera titularului aceleasi drepturi legale ca si diploma, al carei termen de valabilitate este de maximum 12 luni.

Evident, dupa ce trec aceste 12 luni, adeverinta nu mai este valabila.

Ce se intampla dupa expirarea termenului de 12 luni?

„In situatia in care, in termenul maxim de valabilitate a adeverintei de 12 luni, persoana in cauza nu prezinta actul de studii, apreciem ca intervine nulitatea contractului individual de munca, in temeiul prevederilor art. 56 alin. (1) lit.d) coroborate cu prevederile art. 57 alin. (1) din Codul muncii┬árepublicat, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, art. 57 alin. (1) din Codul muncii┬áprevede ca nerespectarea oricareia dintre conditiile legale necesare pentru incheierea valabila a contractului individual de munca atrage nulitatea acestuia, iar art. 56 alin. (1) lit. d) din acelasi act normativ stabileste faptul ca, contractul individual de munca existent inceteaza de drept ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitive.

Asadar, intervine nulitatea contractului individual de munca si efectul este cel de incetare a raporturilor de munca.

„In situatia in care angajatorul are disponibile posturi care presupun un nivel al studiilor inferior, iar salariatul indeplineste conditiile pentru ocupare, apreciem ca angajatorul poate oferi postul respectiv, salariatul avand drept de optiune, in conditiile legii.”, precizeaza expertii in legislatia muncii.

Ce trebuie sa stim despre a doua chestiune ridicata de angajator? Cum se pot recupera salariile acordate angajatului?

Pentru antrenarea raspunderii patrimoniale a salariatului trebuie ca acesta sa se faca vinovat de o incalcare a atributiilor de serviciu ce a condus la prejudicierea angajatorului. In situatia in care angajatorul constata ca salariatul a provocat o paguba din vina si in legatura cu munca sa va putea recupera paguba prin procedura amiabila de recuperare a prejudiciului produs de salariat prevazuta de art. 254 alin. (3) si (4) din Codul muncii.”,

Sursa:legislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor