Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Anunț privind selecția membrilor Comitetului de Monitorizare POIM 2014 - 2020

fonduri-europeneProcedura de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 s-a desfășurat în conformitate cu Metodologia publicată de Ministerului Fondurilor Europene în data de 28.07.2015, împreună cu anunțul de intenție. Trebuie subliniat faptul că termenul iniţial pentru depunerea formularului de intenție a fost prelungit până la data de 7 august 2015 pentru a oferi posibilitatea unui număr cât mai mare de participanţi să se înscrie în procesul de selecţie. Structura celor 11 membri alți parteneri este de asemenea stabilită prin Metodologie, astfel încât fiecare candidatură a fost evaluată strict în corelare cu domeniul pentru care a fost formulată aplicația și în competiție doar cu celelalte candidaturi depuse pentru domeniul respective fiind 7 domenii: structuri asociative autorități locale, asociații profesionale mediu, asociații profesionale transport, asociații profesionale energie, ONG mediu, camera de comerț, instituție academică.

Criteriile de selecție a partenerilor includ, alături de relevanța domeniului de activitate al organizației și de reprezentativitatea organizației, implicarea în structurile parteneriale aferente programelor 2007 – 2013, implicarea în procesul de programare 2014 – 2020 și implicarea în proiecte cofinanțate din fonduri europene pentru domeniile relevante ale POIM.

Astfel, procedura de selecție a membrilor Comitetului de Monitorizare 2014-2020 s-a desfășurat în baza Metodologiei și a formularelor de intenție depuse de candidați și a datelor pe care aceștia le-au pus la dispoziție prin completarea formularelor. Trebuie însă menționat că au existat situații în care candidații au depus candidaturi pentru domenii pentru care nu îndeplineau criteriile de calificare sau au completat greșit formularul de intenție. Candidații declarați respinși pot contesta decizia de respingere, în aceasta situație fiind constituită o altă comisie, Comisia de Soluționare a Contestațiilor care va evalua candidaturile respective și va acorda un punctaj nou fiecărui candidat, în baza criteriilor de evaluare.

Mai mult, toți candidații declarați respinși în aceasta etapă au fost informați, prin scrisorile transmise de către Ministerul Fondurilor Europene, cu privire la faptul că vor fi invitați în Grupurile Tehnice de Lucru pentru principalele sectoare finanțate prin POIM. Grupurile tehnice de lucru sunt constituite ca parte a Comitetului de Monitorizare, și au ca rol pregătirea reuniunilor comitetului de monitorizare, prin consultarea de către AM POIM asupra informațiilor ce vor fi prezentate, dar și prin preluarea propunerilor formulate în cadrul Grupului de Lucru, prin urmare nicio structură care și-a manifestat interesul nu este exclusă de la procesul de partenerial constituit pentru monitorizarea POIM.

Ministerul Fondurilor Europene va susține un cadru larg de participare și implicare a partenerilor în pregătirea și derularea Comitetului de Monitorizare POIM, cu toate structurile care își manifesta interesul de a contribui la dezbaterile cu privire la subiectele și a documentelor prezentate în cadrul comitetelor. Decizia privind extinderea numărului de membrii ai Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 poate fi luată în considerare după expirarea perioadei de contestații și analizarea acestora.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

        Impreuna in lumea afacerilor