Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Consultare publică ghiduri POIM- anunţ şi chestionar

autostradaMinisterul Fondurilor Europene publică în primă consultare proiectele de Ghiduri ale solicitantului aferente Axelor prioritare 3, 4, 6, 7, 8, din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM).

  • Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor:

– Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România;

– Obiectivul Specific 3.2. Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei.

  • Axa prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminarea siturilor poluate istoric:

– Obiectivul Specific 4.2. Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional.

  • Axa prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon:

– Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul producție;

– Obiectivul specific 6.1. Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție;

– Obiectivul specific 6.2. Reducerea consumului de energie la consumatorii industriali;

– Obiectivul specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor;

– Obiectivul specific 6.4. Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă in sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă.

  • Axa prioritară 7 – Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate:

– Obiectivele specifice 7.1. Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate si 7.2. Creşterea eficienţei energetice în sistemului centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti.

  • Axa prioritară 8 – Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale:

– Obiectivele specifice 8.1. Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile si 8.2. Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 30. 09. 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

  1. On-line, la sectiunile:
  1. Direct, contactand CDPFA.

Sursa: www.fonduri-ue.ro

        Impreuna in lumea afacerilor