Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

APIA a finalizat plata rentei viagere aferenta anului 2014

combina-john-deer-640x330APIA informeaza ca a finalizat plata rentei viagere aferenta anului 2014, pentru diferenta de 45.458 beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat postal. Suma totala platita este de 47.728.081,81 lei, cu sursa de finantare de la bugetul national.

Reamintim ca Agentia a platit in perioada iunie – septembrie 2015, suma de 17.813.521,93 lei pentru un numar de 15.809 rentieri care au optat pentru plata prin virament bancar.

Renta viagera agricola este reglementata de Legea 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viagera agricola” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare.

Renta viagera agricola reprezinta suma de bani platita rentierului agricol care instraineaza sau arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in proprietatea sa, ori incheie acord cu investitorul (se aplica persoanelor care au solicitat obtinerea calitatii de rentier pâna la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).

In cazul arendarii, renta viagera agricola se plateste daca terenul ce face obiectul rentei este arendat continuu, intreg anul calendaristic; In cazul in care contractul de arendare inceteaza, renta viagera agricola se va plati in anul urmator doar daca rentierul incheie, in maximum 30 de zile de la incetare, un nou contract, considerându-se astfel continuitate in arendare; Renta viagera agricola inceteaza la data la care terenurile prevazute la art. 9 alin. (1) si (2) din Legea nr. 247/2005, insumate, depasesc 10 ha.

Pentru a intra in posesia rentei cuvenite, incepand cu data de 01 martie pâna la data de 31 august a fiecarui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin mandatar la oricare centru judetean al APIA in vederea solicitarii vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, in baza carora se va plati renta viagera agricola.

Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acord cu investitorul si echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.

Pentru suprafetele mai mici de 1 ha suma platita va fi proportionala cu suprafata instrainata sau arendata, respectiv pentru care s-a incheiat acord cu investitorul.

Plata rentei viagere agricole se face in lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datoreaza. Plata se efectueaza prin mandat postal, virament bancar sau orice modalitate prevazuta de lege. Renta viagera se plateste intr-o singura rata anuala, pâna la data de 30 noiembrie a anului urmator celui pentru care aceasta este datorata. Renta viagera agricola inceteaza la data decesului rentierului. In cazul decesului rentierului, renta datorata acestuia in anul respectiv poate fi incasata de mostenitorii sai pe baza actelor doveditoare privind calitatea de mostenitor.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor