Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

APIA: Cererile pentru subventia la motorina pe trimestrul IV se depun pana pe 27 februarie

scumpiri_carburanti_benzina_motorina_58651900Ajutorul de stat pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul IV din 2014 va fi platit agricultorilor pana la data de 30 iunie 2015, in limita bugetului aprobat de 162,7 milioane de lei, potrivit datelor furnizate de Agentia de Plati si Interventie in Agricultura.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potentialii beneficiari ca pana la data de 27 februarie 2015 inclusiv se depun cererile de plata privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura in trimestrul IV al anului 2014.
Ajutorul de stat se acorda sub forma de rambursare a diferentei dintre acciza standard si acciza redusa, stabilita la 21,00 euro/1000 litri, pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura, a carei valoare unitara, determinata potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,7975 lei/litru.
 Beneficiarii ajutorului de stat achizitioneaza cantitatile necesare de motorina si solicita documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele acestora, in vederea efectuarii lucrarilor mecanizate in agricultura in trimestrul IV al anului 2014, in sectoarele vegetal, zootehnic şi imbunatatiri funciare.

De asemenea, beneficiarii nu trebuie sa fie in in dificultate financiara, definite in sensul Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004, respectiv intreprinderi ce constituie subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciara sau lichidare si sa nu fi fost emisa o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, daca aceasta decizie de recuperare nu a fost deja executata, conform prevederilor legale in vigoare, precum şi ale art. 13 – 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind masurile financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.

 
Cererile de plata cuprind informatii cu privire la suprafetele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/pasari/albine/viermi de matase, pe care le exploateaza solicitantul şi/sau pe lucrarile de imbunataţiri funciare, pe care acesta le-a executat pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat si se depun insotite de o situatie centralizatoare privind cantitatile de motorina utilizate la lucrarile mecanizate din agricultura aferente trimestrului IV al anului 2014 şi de documentele fiscale de vanzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor pentru cantitaţile de motorina achiziţionate.
 
Plata ajutorului de stat sub forma de rambursare se efectueaza pana la data de 30 iunie 2015, in limita bugetului anual aprobat. Suma totala alocata schemei de ajutor de stat este de 162.673,75 mii lei.

Cantitatea totala de motorina pentru care se acorda ajutor de stat sub forma de rambursare este de 90.500,00 mii litri. Cantitatile maxime de motorina utilizata in agricultura in trimestrul IV al anului 2014, defalcate pe structura de culturi si/sau pe efectivele de animale/pasari/albine/viermi de matase si/sau pe lucrarile de imbunatatiri funciare, pentru care se acorda ajutor de stat sub forma de rambursare, sunt prevazute in anexa la HG nr. 1108 din 12 decembrie 2014.
 
In cazul in care cantitatile de motorina pentru care se solicita plati in cadrul schemei de ajutor de stat depasesc cantitatile prevazute in anexa, cuantumul platilor se reduce proportional.

APIA elaboreaza procedurile specifice de implementare si control, precum si formularistica necesara aplicarii schemei temporare de ajutor de stat aprobate prin OMADR nr. 83/2015.
Nerespectarea de catre solicitansi a conditiilor prevazute prin prezenta schema, precum si a oricaror obligatii asumate in vederea obtinerii finantarii, determina aplicarea masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat, potrivit prevederilor art. 13 – 17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.
 
Se considera ajutor necuvenit sumele incasate si utilizate pentru alte scopuri decat cele pentru care au fost solicitate, sumele incasate prin inscrierea sau atestarea de catre beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului sau cu incalcarea in orice mod a prevederilor legale.
 
Sumele reprezentand ajutor necuvenit se recupereaza de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 13 – 17 din Ordonanta Guvernului nr. 14/2010, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare.

Sursa: www.agroromania.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor