Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

APIA: Conditii de eligibilitate pentru plata subventiei pe suprafata

4APIA a anuntat noi conditii pe care trebuie sa le indeplineasca producatorii care doresc sa benedicieze de aceste subventii.

Potrivit unui proiect de Ordonanta pentru aprobarea schemelor de plati directe care se acorda in agricultura in perioada 2015-2020 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole şi alte forme de asociere in agricultura, pentru a beneficia de acordarea de plati directe, fermierii trebuie sa fie inscriti in Registrul unic de identificare, administrat de APIA, sa depuna cerere unica de plata in termen si sa indeplineasca urmatoarele condiţii generale:

 • sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel puţin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, iar in cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuttilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha.
 • pentru culturile sau plantatiile care se infiinteaza incepand cu anul de cerere 2018, sa faca dovada ca utilizeaza samanta /material saditor certificat oficial in conformitate cu Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiurilor de plante, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 239/2014, cu exceptia fermierilor participanti la schema pentru micii fermieri.
 • fermierii care in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata, au primit plati directe de peste 5000 euro, sa ateste cel putin calitatea de persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi familiale conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • sa declare toate parcelele agricole, cu exceptia celor care au suprafata mai mica de 0,1 ha si care insumate nu depasesc 1 ha precum si zonele de interes ecologic care contribuie la aplicarea practicilor benefice pentru clima si mediu.
 • sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;
 • persoanele juridice trebuie sa notifice APIA in termen de 15 zile cu privire la modificarile aparute in inregistrarile de la Oficiul National al Registrului Comertului privind administratorul sau administratorii, sediul social, obiectul de activitate;
 • orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data acordarii platii se comunica in termen de 15 zile, in scris, la APIA.
 • sa inscrie, sub sanctiunea legii penale, date reale, complete şi perfect valabile in formularul de cerere unica de plata şi in documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor si/sau efectivele de animale;
 • sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata sa fie introduse in baza de date a Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate şi verificate in vederea calcularii plaţii şi transmise autoritaţilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice şi de evaluari economice, in condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 • sa fie de acord ca datele personale, datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafete si animalele din exploatatie sa faca obiectul controalelor administrative incrucisate cu bazele de date ale altor autoritati publice cu competente in gestionarea acestor tipuri de date;
 • sa respecte normele de ecoconditionalitate stabilite prin legislatia nationala in baza prevederilor art. 93 si Anexei II la Regulamentul 1306/2013, pe toata suprafaţa agricola a exploataţiei;
 • sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia, documentele necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a anului de cerere;
 • sa furnizeze toate informatiile solicitate de APIA in termenele stabilite de aceasta;
 • sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens;
 • sa marcheze limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a parcelelor invecinate. In cazul in care limitele parcelelor utilizate in comun nu sunt marcate in teren, fermierii pot fi sanctionati proportional pentru supradeclarare si/sau pentru nerespectarea normelor de ecoconditionalitate.
 • sa identifice, sa declare si sa delimiteze cu exactitate parcelele agricole in aplicatia electronica GIS „IPA-ONLINE” pusa la dispozitie de catre APIA, şi sa utilizeze datele cadastrale disponibile. Incepand cu anul 2018 identificarea şi delimitarea tuturor parcelelor agricole se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale.

Potrivit documnetului citat, „hectar eligibil” inseamna suprafata agricola utilizata pentru o activitate agricola din cadrul unei exploatatii.

Suprafetele coronamentelor si taluzurilor digurilor de aparare impotriva inundatiilor si ale canalelor de irigatii si desecare, precum si taluzurile cailor de comunicatii nu sunt considerate suprafete agricole.

Pentru pasunile situate la o altitudine de peste 1800 metri, plata pentru hectarul eligibil se determina prin aplicarea unui coeficient de reducere a platii pe suprafata. In cazul pasunilor permanente care contin elemente disparate neeligibile, precum elemente de peisaj si arbori, incepand cu anul 2018, hectarul eligibil se determina prin aplicarea unui sistem proportional de reducere a suprafetei bazat pe procentajul de suprafata neeligibila in cadrul blocului fizic.

Suprafetele utilizate pentru productia de canepa constituie hectare eligibile numai in cazul in care continutul de tetrahidrocanabinol din soiurile utilizate nu depaseste 0,2%.

Sursa: www.agroromania.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor