Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Arbitrajul comercial - rezolvarea litigiilor eficient, cu celeritate si sub garantia confidentialitatii !

Litigii_arbitraj_mediere_si_conciliere.pngSTIREAfirmarea arbitrajului in viata sociala prin cresterea numarului de litigii solutionate pe aceasta cale, a dovedit ca este o alternativă jurisdictionala valabila si viabila fata de justitia statala traditionala.

Desi mai putin familiar publicului larg, arbitrajul este o institutie mai accesibila in solutionarea litigiilor comerciale, reprezentand o modalitate alternativa de solutionare a litigiilor – alternativa ce apare in raport cu instantele judecatoresti.

Timpul indelungat de solutionare a unui litigiu in instanta si resursele financiare importante pe care le presupune procedura judiciara pot fi preintampinate prin apelarea la ARBITRAJUL COMERCIAL institutionalizat organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Bacau. 

Ce este arbitrajul ?

Conform art. 541 alin. 1  Cod Procedura Civila, ”Arbitrajul este o jurisdictie alternativa avand caracter privat”.

Partile trebuie sa prevada in contractele lor o conventie, adica un acord de vointa numita clauza compromisorie, prin care sa se stipuleze ca eventualele litigii ce se vor ivi in derularea contractului, urmeaza sa fie judecate de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bacau. O astfel de clauza se poate incheia si ulterior  perfectarii contractelor, adica in timpul derularii lor, prin act aditional.

Procedura arbitrajului, conform TITLULUI IV din Codul de Procedura Civila.

Primul pas il constituie includerea in contractul comercial cu partenerii de afaceri a clauzei compromisorii:

“Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea lui, va fi soluţionat prin arbitrajul organizat de Curtea de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie Bacau, in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acesteia. Tribunalul Arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit prin acordul partilor sau, in lipsa acestui acord, de catre Presedintele Curţii de Arbitraj”.

Pentru exemplificare, un model de inserare a clauzei arbitrale in contract se poate accesa pe siteul www.ccibc.ro.  / Arbitraj comercial  / Model compromis.

Persoana interesata inainteaza o cerere de chemare in arbitraj la Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bacau.

Partile stabilesc daca litigiul se judeca de un arbitru unic sau de mai multi arbitri, care trebuie sa fie intotdeauna in numar impar.

Daca parţile nu au stabilit numarul arbitrilor, litigiul se judeca de 3 arbitri, cate unul numit de fiecare dintre parti, iar al treilea – supraarbitrul – desemnat de cei 2 arbitri.

Daca exista mai multi reclamanti sau mai multi paraţi, partile care au interese comune vor numi un singur arbitru.

Curtea de Arbitraj Comercial  – instanta competenta

Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comerţ şi Industrie Bacau, este o instituţie permanenta de arbitraj, fara personalitate juridica, independenta in exercitarea atributiilor ce ii revin, organizata si functionand in conformitate cu Legea camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu prezentul regulament, care respecta prevederile prevazute in Noul Cod de Procedura Civila.

Sediul Curtii de Arbitraj este in mun. Bacau, str. Libertatii nr. 1, jud. Bacau, Romania.

Arbitrajul comercial organizat de Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa CCI Bacau este o forma de jurisdictie arbitrala care se constituie si functioneaza in conformitate cu Regulamentul si Regulile de procedura arbitrala ale acesteia, cu respectarea legislatiei in vigoare si a tratatelor la care Romania este parte.

Avantajele arbitrajului                                          

Avantajele arbitrajului comercial sunt :

  • alegerea arbitrilor se face dintr-o lista ce cuprinde persoane recunoscute in domeniul arbitrajului;Lista se poate consulta accesand Lista de arbitri de pe site-ul www.ccibc.ro.
  • cheltuieli reduse fata de taxele de timbru din instantele judecatoresti comune (taxa arbitrala se achita o singura data, fata de instante unde se poate percepe de mai multe ori);
  • soluţionare rapida – max. 6 luni;
  • confidenţialitate (sedinta nu este publica, in sedinta de arbitrare se intalnesc doar partile, arbitrul si secretarul arbitral).

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie pentru parti, are efectele unei hotarari judecatoresti şi poate fi pusa in executare silita in cazul neexecutarii de bunavoie.

Care sunt conditiile pentru a putea apela la arbitraj ?

Condiţia necesara şi suficienta pentru a apela la arbitraj este inserarea clauzei compromisorii in contractele pe care le intocmiti.

Informatii suplimentare sunt disponibile pe www.ccibc.ro/arbitrajcomercial.

Pentru prezentarea detaliata a arbitrajului, procedurii si avantajelor acestei metode de solutionare a litigiilor va sta la dispozitie Curtea de Arbitraj Comercial de pe langa Camera de Comert si Industrie Bacau, tel. 0234/570010, fax. 0234/571070, email arbitraj@ccibc.ro. Cristian DUMITRU, Asistent Arbitral, mobil: 0756 122240.

        Impreuna in lumea afacerilor