Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Care este procedura suspendarii CIM pe perioada cercetarii disciplinare

Modificarea-contractului-de-munca--cand-folosim-act-aditional--cand-decizie-a-angajatoruluiPe forum club legislatia muncii a fost prezentata problema privind urmatoarea situatie: „Firma are un salariat care nu a mai venit la serviciu din data de 18.02.2016. Am primit un referat din partea sefului sau si pe baza acestui referat am facut Decizia de suspendare pentru absente nemotivate pe perioada 18.02-03.03. Este corect?
Concomitent am facut Decizia de infiintare a Comisiei de cercetare disciplinara si am trimis prin posta cu confirmare de primire Convocarea salariatului in vederea cercetarii (04.03.)
Conform art. 52 alin.1 punct a, putem suspenda CIM pe perioada cercetarii disciplinare. Trebuie sa existe un referat, proces verbal in baza caruia pot intocmi Decizia suspendarii CIM si pe ce perioada?”

Raspunsul expertului in legislatia muncii a fost: Da, trebuie sa existe referat in baza caruia se intocmeste decizia de suspendare.


DECIZIE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PE DURATA CERCETARII DISCIPLINARE PREALABILE


DECIZIA Nr. ………………..

Data ……………………..


Ca urmare a referatului/notei/adresei inregistrata cu nr. .. de sesizare a conducerii ?? , de catre, cu privire la cercetarea disciplinara a salariatul/a in perioada ..,

In baza Procesului-verbal privind desfasurarea procedurii cercetari disciplinare prealabile inregistrat cu nr. ,

In temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 251 din Legea nr. 53/2003 Codul munciirepublicat si potrivit prevederilor Regulamentului intern al ??

Presedintele/Rectorul/Directorul General/Directorul .., numit prin ??. nr. ./ . a ??.;

DECIDE:

Art.1. Incepand cu data de …………………………. se suspenda contractul individual de munca al d-lui/dnei ……………………………………………………………….. avand functia de ………………………………….. in cadrul societatii, conform art. 51 alin. (2) lit. a) din Codul muncii.

Art. 2. Suspendarea este dispusa pe o perioada de ….. zile incepand cu data de ……………….. si pana la data de ………………. .

Art. 3. Prezenta decizie poate fi contestata in termen de 45 de zile, la Tribunalul ….

Art. 4. (1) Compartimentul Resurse Umane si Contabilitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
(2) Prezenta decizie isi produce efectele incepand cu data de …………………….. .


REPREZENTANTI LEGALI ANGAJATOR,
.

L.S.
Suspendarea se opereaza in Revisal in termen de 20 de zile lucratoare de la data suspendarii, asa cum stabileste HG 500/2011.
Suspendarea nu poate dura mai mult de 30 de zile deoarece cercetarea nu poate dura mai mult de 30 de zile.

Sursa: clublegislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor