Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

ARIO SA Bistrita isi vinde activele prin licitatie

S.C. ARIO S.A. – În faliment, cu sediul în Municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa – Năsăud, prin lichidator judiciar S.C.P. INSOLBIS S.P.R.L., cu sediul în Bistriţa, str. Nicolae Titulescu, nr. 7, cam.3, jud. Bistrita-Năsăud, anunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, scoaterea la vânzare în bloc prin licitaţie publică, a urmatoarelor active proprietatea S.C. ARIO S.A:

 

 • Clădire administrativă şi teren aferent
 • Hala de producţie – Turnătorie TAO cu ateliere anexe şi teren aferent
 • Atelier întreţinere şi teren aferent
 • Utilaje specifice activităţii de turnătorie

Lista activelor scoase la vanzare se prezinta astfel:

 • Imobile
Tip imobil Suprafata teren aferent Suprafata construita Suprafata desfasurata
  Cladire administrativa si teren aferent 1009 mp 615 mp 2080 mp
  Turnatorie cu depozitele si utilajele  aferente si teren aferent 30.100 mp 19428 mp
  Atelier intretinere si teren aferent 2.270 mp 1071 mp

 

 • Utilaje specifice activitatii de turnatorie dupa cum urmeaza:
Utilaje
  Linie de formare turnare
  Instalatie de sablare cu alice metalice PG 25t
  Instalatie de regenerare amestec de formare pe baze de rasini furanice modificate
  Filtre cu saci Torit – DLM C 6/7/15
  Filtre cu saci Torit – DLM C 6/5/15
  Cuptor tratament termic – Sv 16 mp
  Instalatie de topire prin inductie otel si fonta in cuptor cu capacitate de 1000 kg / sarja

 

Bunurile, prezentate, vor fi vândute în bloc prin licitaţie publică deschisă plecându-se de la preţul stabilit prin Raportele de evaluare – 5.136.500 EURO plus TVA (sau echivalentul in lei la data licitatiei).

Licitaţia va avea loc la sediul debitoarei S.C. ARIO S.A. situat în mun. Bistriţa, str. Drumul Cetăţii, nr. 85, jud. BN., la data de 11.02.2015, ora 15.00.

Dacă bunurile nu vor fi vândute la termenul mentionat, licitaţia se va repeta în acelaţi loc şi la aceaşi ora, la interval de 14 zile începand cu data de 25.02.2015, respectiv: 25.02.2015, 11.03.2015, 25.03.2015, 08.04.2015, 22.04.2015, 06.05.2015, 20.05.2015, 03.06.2015.

Pot participa la licitaţie orice persoană fizică sau juridică care depune cu cel putin 3 zile inainte, ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar Cererea de participare la licitatie, şi în copii (după caz însoţite de traducerea în limba romana, legalizate), actele care fac dovada funcţionării legale (autorizaţii, certificat de înregistrare, act constitutiv, statut).

Este necesară totodată şi depunerea următoarelor documente:

 • Declaraţie pe proprie răspundere că ofertantul nu se află în insolvenţă,
 • Actul de înregistrare ca plătitor de TVA,
 • Împuternicire de reprezentare a persoanei juridice la licitaţie,
 • Actul de identitate a reprezentantului,
 • Dovada plăţii garanţiei de participare,
 • Document din care să rezulte numărul contului plătitorului şi banca unde este deschis contul.

 

În cazul persoanelor juridice străine este necesară prezentarea unei scrisori de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are o relaţie de corespondent.

Ofertanţii persoane fizice vor prezenta actul de identitate, cazier fiscal şi dovada plăţii garanţiei de participare la licitaţie.

Ofertanţii, persoane fizice şi/sau juridice vor achita cu cel puţin 3 zile înainte de data licitaţiei, până la ora 16.00, taxa de participare la licitaţie în cuanum de 2000 lei (plus TVA).

Lichidatorul judiciar pune la dispoziţia oricărui ofertant, contra cost – 4000 lei (plus TVA) Caietul de sarcini, care contine: Dosarul de prezentare a activelor şi Regulamentul de vânzare. Acesta trebuie achizitioant cu cel puţin 7 zile înaintea datei la care va avea loc licitaţia.

Vizionarea bunurilor se poate face doar dupa achiziţionarea Caietului de sarcini.

Bunurile pot fi vizionate in zilele de marti, miercuri si joi, între orele 10 – 14 pe baza unei programări prealabile. În vederea programării cei interesati pot utiliza datele de contact din prezentul anunţ.

Ofertantii au obligaţia să depună, cu cel puţin 3 zile înainte de data licitaţiei, ora 16.00, o garanţie de participare în procent de 10 % din preţul de începere a licitaţiei. Garanţia se depune în numerar, prin plată în contul indicat de lichidator sau prin scrisoare de garanţie bancară. Suma trebuie să fie virată în contul indicat cel mai tarziu cu trei zile înainte de data licitaţiei.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

Lichidatorul judiciar SC ARIO SA:

Tel/Fax: 0263/216863, E-mail: insolbis@yahoo.com
Tel.        0263/234.160; E-mail: diana@ario.ro
            secretariat@ario.ro
Fax.     0263/234.008

        Impreuna in lumea afacerilor