Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Asistenta financiara suplimentara de 550 milioane lei in cadrul POSCCE

images11Printr-un comunicat de presa transmis in data de 13 iulie, Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de Management POS CCE, anunta ca va finanța în cadrul Apelului de proiecte nr. 5-2014, aferent Operaţiunii 1.1.1 – „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” din cadrul Axei prioritare 1 POSCCE – „Un sistem de producție inovativ şi ecoeficient” și proiectele care au obținut punctaje de peste 60 de puncte în urma evaluării.

Precizăm că într-o primă etapă au fost acordate finanțări proiectelor care aveau un punctaj de cel puțin 80 de puncte, iar ulterior, în urma suplimentării creditelor de angajament, au fost finanţate şi proiectele cu 78-79 de puncte.

Ministerul Fondurilor Europene a identificat disponibilități suplimentare, fapt ce permite finanțarea tuturor proiectelor aflate pe lista de rezervă, respectiv proiectele care în urma procesului de evaluare și selecție au obținut punctaj între 60-77 și care pot fi implementate până la data de 31.12.2015. Valoarea totală a asistenței financiare nerambursabile pentru aceste proiecte este de aproximativ 550 mil. lei.

Pe site-ul AM POSCCE va fi disponibilă lista proiectelor cu punctaje între 60-77 puncte, iar Autoritatea de Management va transmite notificări către toți potențialii beneficiari, care în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea notificării trebuie să informeze Autoritatea de Management dacă doresc semnarea contractului de finanțare, cu implementarea proiectului în timp util, nu mai târziu de 31 decembrie 2015.

“Conform Ghidului Solicitantului: În cadrul acestui apel se pot califica pentru finanţare proiectele care întrunesc punctajul minim de calitate (60 puncte). În cazul în care suma bugetelor proiectelor care depăşesc punctajul minim de calitate este mai mare decât bugetul alocat acestui apel de propuneri de proiecte, AM întocmește o listă de rezervă cu proiectele care întrunesc punctajul minim dar care nu s-au încadrat în limita bugetului disponibil. Aceste proiecte vor putea fi finanţate, în condiţiile identificării ulterioare de către AM POS CCE a sumelor necesare din economii/ rezilieri sau alte disponibilităţi survenite în cadrul POS CCE”.

 

Sursa:M.F.E.

        Impreuna in lumea afacerilor