Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Astăzi au fost alocate temporar fonduri pentru programe finanțate din fonduri structurale

finantare-microintreprinderiGuvernul a aprobat, prin Hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanțelor Publice, a sumei de 984 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna septembrie 2015 al Autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.

Suma de 984 de milioane de lei va fi repartizată astfel:

  • 280 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Mediu;
  • 220 milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Creșterea Competivității Economice;
  • 234 de milioane de lei pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;
  • 250 de milioane de lei pentru Programul Operațional Regional.

Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 septembrie 2015. Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, pânâ la data de 9 octombrie 2015.

Sursa: www.fonduri-structurale.ro

        Impreuna in lumea afacerilor