Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Au fost lansate primele 2 apeluri de proiecte pe POR 2014-2020

cfminabanners-11-2Ministerul Dezvoltarii  Regionale  si Administratiei  Publice (MDRAP),  prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, a lansat in data de 15 martie 2016, conform celor stabilite in cadrul ultimei reuniuni extraordinare a Comitetului de Management POR, primele doua apeluri de propuneri de proiecte in cadrul programului amintit.

Cererile de finantare se vor depune intr-un singur exemplar, in format tiparit,la sediile Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, timp de 6 luni, pana la inchiderea apelurilor, astfel:

  • Apelul de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1, cu depunere continua, contractarea proiectelor facandu-se in conformitate cu principiu primul venit, primul  servit;

Axa prioritara 3 –  Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon;

Prioritatea de investitii 3.1 – Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul Iocuintelor;

Operatiunea A –  Cladiri rezidentiale

Buget alocat pentru apel:447,75 milioane euro

Data si ora deschiderii apelului de proiecte: 15.03.2016

Data si ora inceperii depunerii de proiecte: 16.05.2016,ora 10:00

Data si ora inchiderii depunerii de proiecte: 16.11.2016,ora 10:00

Bugetul unui proiect de crestere a eficientei energetice la cladirile rezidentiale poate varia intre minim 100.000 euro si maxim 5 milioane euro. Intr-un proiect pot fi cuprinse cel mult 10 blocuri. Autoritatile publice, in parteneriat cu asociatiile de proprietari, se pot grupa pe cartiere .

  •  Apelul de proiecte POR/2016/6/6.1/1, de tip non-competitiv;

Axa prioritara  6 –  Imbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala;

Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si terti are la infrastructura  TEN- T, inclusiv a nodurilor multimodale;

Buget alocat pentru apel: 807,78 milioane  euro

Data si ora deschiderii apelului de proiecte:15.03.2016

Data si ora inceperii depunerii de proiecte: 16.05.2016, ora 12:00

Data si ora inchiderii depunerii de proiecte:16.11.2016, ora 12:00

Bugetul unui proiect de imbunatatire a infrastructurii rutiere de importanta regionala poate varia intre 1 milion si 50 de milioane  de euro.

Ambele apeluri de propuneri de proiecte vor fi deschise pana la momentul in care valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste cu 50% alocarea financiara regionala, dar nu mai tarziu de data limita de inchidere a apelurilor mentionate mai sus.

        Impreuna in lumea afacerilor