Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Au fost publicate versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului aferente submasurilor de finantare 4.1a, 6.2 si 6.4 din PNDR 2020

Fonduri-EuropeneAgentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat versiunile consultative ale Ghidurilor Solicitantului pentru:

 • Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole din cadrul Masurii 4 „Investitii in active fizice”,
 • Submasura 6.2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale
 • Submasura 6.4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole,

ultimele doua submasuri fac parte din cadrul Masurii 6 „Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor”.

 1. Submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

Finantarea nerambursabila este de 50% (30% pentru fermele de peste 500.000 SO)[1] cu majorari, fiind disponibile fonduri totale de 282.344.256 euro.

Sprijinul financiar se va concentra pe:

 • dotarea cu utilaje si echipamente a exploatatiilor pomicole,
 • infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole
 • cresterea suprafetelor ocupate de pepinierele pomicole.

Categoriile de beneficiari care pot primi finantare sunt reprezentate de fermieri – cu exceptia persoanelor fizice neautorizate si de formele asociative care activeaza in sectorul pomicol – grupuri de producatori si cooperative – cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri

 1. Submasura 2 – Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale

Finantarea nerambursabila este de 100 %, fiind disponibile fonduri totale de  117.772.552 euro pentru intreaga perioada de programare 2014-2020.

Sprijinul financiar va fi acordat pe o perioada de maxim 5 ani, sub forma de suma forfetara, pentru finantarea de noi activitati nonagricole in mediul rural pe baza unui Plan de Afaceri.

Beneficiarii eligibili pot fi fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati nonagricole pentru prima data.

De asemenea, eligibile pentru a primi finantare sunt si microintreprinderile si intreprinderile mici din spatiul rural, care isi propun activitati neagricole. Acestea pot fi infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare, de tipul start-up sau existente care activeaza exclusiv in domeniul agricol și care vor desfasura activitati neagricole, pe care nu le-a mai efectuat anterior.

 1. Submasura 4 – Investitii in crearea si dezvoltarea de activitati neagricole,

Finantarea nerambursabila poate ajunge la 90%, suma disponibila pentru intregul PNDR 2020 fiind de 176.536.538 euro.

Sprijinul financiar acordat prin intermediul acestei submasuri va stimula mediul de afaceri rural, contribuind la:

 • cresterea numarului de activitati non-agricole,
 • dezvoltarea activitatilor non-agricole existente,
 • crearea de locuri de munca,
 • cresterea veniturilor populatiei rurale,
 • diminuarea diferentelor/discrepantelor dintre rural si urban.

Beneficiarii eligibili sunt microintreprinderile si intreprinderile mici din spațiul rural, microintreprinderile si intreprinderile mici nou infiintate din spatiul rural, care fac dovada cofinantarii si fermierii sau membrii unor gospodarii agricole care isi diversifica activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unei activitati neagricole in cadrul intreprinderii deja existente, incadrabile in categoria microintreprinderi si intreprinderi mici.

Termenul limita de transmitere a opiniilor si observatiilor este 3 Iunie 2015.

Propunerile, observatiile si sugestiile se pot transmite:

 1. On-line, la sectiunea:
 1. Direct, contactand Biroul Relatii cu Membri si Institutii.

        Impreuna in lumea afacerilor