Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Beneficiari privati ai PNDR pot derula achizitiile online, pe pagina de internet a AFIR

www_internet1Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a modificat metodologia specifica achizitiilor pentru beneficiarii privati ai fondurilor europene acordate pentru agricultura si dezvoltarea mediului rural prin adaptarea manualului de procedura pentru achizitii la fluxul derularii şi avizarii online a procedurilor de achizitii. Acest demers a fost realizat de catre AFIR pentru a simplifica implementarea proiectelor de investitii ale beneficiarilor Programului National de Dezvoltare Rurala. Consideram ca este o etapa deosebit de importanta privind simplificarea procesului de achizitii, fiind in acelasi timp unul dintre angajamentele importante asumate de AFIR in relatia cu Comisia Europeana si cu beneficiarii Programului. Acest demers reprezinta o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate pentru agricultura.

Procedura online este aplicabila pentru toate achizitiile demarate incepand cu aceasta saptamana, indiferent de versiunea de contract de finantare. Astfel, beneficiarii vor putea demara procedura de achizitii online. Ulterior, pe parcursul derularii procedurii, contractul se va actualiza prin acte aditionale. Acestea pot fi incheiate, dupa caz, exclusiv ca urmare a modificarilor survenite in urma derularii procesului de achizitii online sau pot cuprinde si alte modificari ale proiectului. Actele aditionale se vor incheia pana la momentul avizarii finale a achizitiilor, conform noii proceduri. Aceasta abordare evita aparitia intarzierilor in derularea contractelor de finantare.

Procedura de achizitii stabileste modul derularii si verificarii contractelor de achizitii de servicii, bunuri cu sau fara montaj si de executie lucrari in cadrul proiectelor finantate prin PNDR pentru beneficiarii privati.

In vederea derularii online a procedurilor de achizitii, beneficiarii privati au obligatia autentificarii pe pagina oficiala a AFIR, in partea superioara a paginii, destinata depunerii online. Astfel, beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a Agentiei si ulterior, vor depune online ofertele pentru respectiva procedura de achizitie. Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face online la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul departamentelor de specialitate.

Pe site-ul Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale se publica ulterior, rezultatul procedurii de achizitie si se va respecta termenul legal pentru depunerea unor eventuale contestatii. Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

Intreaga procedura se va derula online, conform prevederilor procedurale si instructiunilor de utilizare de pe site-ul Agentiei, valabile atat pentru beneficiarii privati ai Programului National de Dezvoltare Rurala cat si pentru ofertanti.

Sursa: www.afir.info

        Impreuna in lumea afacerilor