Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Beneficiarii POSDRU care au finalizat implementarea proiectelor trebuie sa depuna cereri de plata/rambursare pana pe 31 martie

POSDRUAM POSDRU a anuntat publicarea in Monitorul Oficial nr 151/02.03.2015 a Ordinului ministrului fondurilor europene nr 588/2015 privind regimul de depunere a cererilor de plata/cererilor de rambursare de catre beneficiarii POSDRU, pentru accelerarea absortiei de fonduri, in vederea evitarii dezangajarii automate a fondurilor alocate Romaniei.

Principalele prevederi ale ordinului sunt :

  1. Beneficiarii proiectelor a caror implementare s-a finalizat in data de 23.02.2015 inclusiv, pot depune cereri de plata, indiferent de valoare, pana in data de 31.03.2015, cu incadrarea in ultimul buget aprobat;
  2. Cererile de rambursare afeferente cererilor de plata mai sus mentionate, vor fi depuse in termenul mentionat la art. 175 alin. (16) si (161) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
  3. Beneficiarii proiectelor a caror implementare s-a finalizat pana in data de 23.02.2015 inclusiv, vor depunde pana la data 31.03.2015, toate cererile de rambursare aferente cheltuielilor efectuate, inclusiv cererile finale, daca nu au fost depuse anterior. Beneficiarii care au depus deja cererea de rambursare finala, dar mai au cheltuieli efectuate aferente proiectului, le pot solicita la rambrusare pana la data de 31.03.2015. Beneficiarii care nu se incadreaza in termenele prevazute la alin. 1 si 2 de mai sus, vor suporta cheltuielile aferente proiectului din resurse proprii;
  4. Pentru proiectele a caror implementare s-a finalizat dupa data de 23.02.2015, nu se aplica prevederile prezentului ordin;
  5. Incepand cu data intrarii in virgoare a prezentului ordin, prevederile Oridinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr.2330/2012 pentru aprobarea Deciziei nr.10/2012 privind modificarile contractuale aferente rambursarii cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POSDRU 2007-2013, se abroga.

Descarca Ordinul

Sursa: www.fonduri-eu.ro

        Impreuna in lumea afacerilor