Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Calendarul etapelor privind stabilirea planului de școlarizare la invatamantul profesional de stat si dual, aprobat

dualMinisterul Educației și Cercetării a publicat Calendarul etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional, pentru anul școlar 2022-2023.

Pentru învățământul dual, operatorii economici interesați transmit, până la data de 19 noiembrie 2021, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, solicitările de școlarizare în învățământul dual.

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:

• în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;
• în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;
• în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.

        Impreuna in lumea afacerilor