Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Calendarul obligatiilor fiscale – aprilie 2015

calendrier-a-noter-dans-votre-agenda_landing_enteteMarti – 7 aprilie

Depunerea:

 • Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România Formular 092

Vineri – 10 aprilie

Depunerea:

 • Declaraţiei de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal Formular 096

Miercuri – 15 aprilie

Depunerea:

 • Situaţiei eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi Formular (anexa 31^1)
 • Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat Formular (anexa 31^2)
 • Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
 • Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 35)
 • Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 47)
 • Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de producţie pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 48.1-48.5)
 • Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal  de depozitare pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 49)
 • Jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie Formular  (anexa nr. 52.1) sau navigaţie Formular (anexa nr. 52.2)  pentru luna precedent
 • Jurnalelor privind achiziţiile/  livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie  Formular (anexa 53.1) sau navigaţie  Formular (anexa 53.2) pentru luna precedentă
 • Situaţiei privind privind livrările de produse accizabile pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 55.1)
 • Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă Formular (anexa nr. 57)

Luni – 20 aprilie

Depunerea:

 • Declaraţiei speciale de taxa pe valoarea adăugată  pentru trimestrul precedent  (sistem VOES)
 • Declaraţiei speciale de TVA pentru trimestrul precedent (sistem VOES)

Luni – 27 aprilie

Depunerea:

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
 • Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit,  aferentă trim. I 2015
 • Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
 • Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104
 • Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112
 • Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224
 • Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
 • Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301
 • Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307
 • Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
 • Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută  Formular 390 VIES
 • Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
 • Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
 • Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
 • Notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097

Joi – 30 aprilie

Depunerea:

 • Situaţiilor financiare, pentru anul 2014
 • Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120
 • Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă  pentru anul trecut Formular 130

Sursa: ww.contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor