Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cand poate beneficia un salariat de somaj?

somajO persoana poate beneficia de somaj daca in ultimele 24 de luni are 12 luni cotizate la somaj si daca ii inceteaza contractul individual de munca din motive neimputabile lui.

Prin motive neimputabile salariatului, se intelege incetarea raportului de munca in temeiul urmatoarelor articole din Codul muncii :

  • 31 alin.(3)- Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia
  • 56 alin.(1) lit. b)-la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie a salariatului sau a angajatorului persoana fizica
  • 56 alin.(1) lit.d)- ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitive
  • 56 alin.(1) lit.e)-ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia ocupata de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare
  • 56 alin.(1) lit.g)- de la data retragerii de catre autoritatile sau organismele competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei
  • 56 alin.(1) lit.i)- la data expirarii termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata;
  • 61 lit. c)- in cazul in care, prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, se constata inaptitudinea fizica si/sau psihica a salariatului, fapt ce nu permite acestuia sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat
  • 61 lit.d)- in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat.
  • 65 alin.(1)- Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia
  • 95 alin. (4)- Contractul de munca temporara inceteaza la terminarea misiunii pentru care a fost incheiat sau daca utilizatorul renunta la serviciile sale inainte de incheierea misiunii, in conditiile contractului de punere la dispozitie.

Sursa: www.clublegislatiamuncii.manager.ro

        Impreuna in lumea afacerilor