Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cum se efectueaza convocarea corecta a salariatului la cercetarea disciplinara prealabila?

firedemployee-pano_14861Nicio masura, cu exceptia avertismentului, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

Si chiar in cazul avertismentului este recomandabil sa se efectueze o cercetare prealabila, chiar simplificata

La baza oricarei sanctiuni disciplinare sta asadar o corecta cercetare prealabila, iar la baza oricarei cercetari prealabile sta o corecta convocare a salariatului. Mai jos sunt cateva dintre cele mai importante aspecte privind convocarea la cercetarea disciplinara.

Din momentul luarii la cunostinta despre savarsirea faptei, se incepe alcatuirea unui dosar al sanctiunii disciplinare. Acesta va cuprinde pentru inceput: referatul constatator al faptei, eventualele expertize tehnice si alte documentatii privind abaterea, dupa caz, sanctiunile disciplinare anterioare neradiate, decizia de numire a Comisiei disciplinare.

Desemnarea Comisiei disciplinare se va face de preferinta potrivit unor reguli stabilite prin Regulamentul intern.

Apoi, pe baza acestor documente prealabile, se va trece la convocarea salariatului la cercetarea prealabila.

Convocarea se preda salariatului, cu semnatura de primire ori, dupa caz, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta. Daca aveti cunostinta despre resedinta reala a salariatului, ii veti trimite convocarea la aceasta, chiar daca adresa difera de cea comunicata initial la locul de munca.

Convocarea va cuprinde faptele care i se imputa salariatului si urmarile acestora, orice date concludente din care decurge acuzatia de savarsire a unei abateri disciplinare, obiectul, data, ora si locul intrevederii.

Nu este nevoie sa i se comunice salariatului si componenta comisiei disciplinare.

Convocarea se va face cu un termen rezonabil inainte de intalnirea cu comisia. Termenul nu este prevazut de lege, dar el va trebui stabilit in asa fel incat salariatul sa isi poata pregati apararile (in functie si de gravitatea acuzatiei).

Convocarea nu poate fi inlocuita prin nimic! Chiar daca intrevederea are loc, chiar daca cercetarea disciplinara se desfasoara corect si se consemneaza in procesul verbal, sanctiunea tot va putea fi anulata de instanta, deoarece aceasta va putea considera ca salariatul, in absenta convocarii, nu si-a putut pregati apararile pentru cercetarea disciplinara prealabila.

Una dintre intrebarile intalnite cel mai des este: ce fac daca salariatul refuza sa semneze convocarea? Daca salariatul refuza de luare la cunostinta, iar scrisoarea nu este confirmata de primire, comisia de cercetare disciplinara va convoca salariatul in prezenta martorilor si va intocmi un proces-verbal, in care se vor specifica refuzul angajatului de a primi convocarea si faptul ca in prezenta martorilor i s-a comunicat cauza, data si locul desfasurarii activitatii comisiei disciplinare.

Abia dupa efectuarea corecta a convocariiĀ  se va putea trece la desfasurarea cercetarii disciplinare.

Sursa: www.legislatiamuncii.ro

        Impreuna in lumea afacerilor