Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce cheltuieli sunt eligibile pentru submasura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole

livada-de-meri-subprogramul-pomicol-pndr-640x330In cadrul submasurii 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole, din noul PNDR 2014-2020, sunt sprijinite investitiile la nivelul intregului teritoriu al Romaniei pentru pepiniere si capsuni in spatii protejate si cu respectarea zonarii speciilor pomicole pentru celelalte tipuri de investitii. In exercitiul financiar 2014-2020, Submasura 4.1a are alocate fonduri europene in valoare totala de 282.344.256 Euro.

Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului, se noteaza in Ghidul solicitantului pentru Submasura 4.1a.

Fondurile europene nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investitii corporale si/sau necorporale, conform urmatoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor;
 2. infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina si ploaie;
 3. infiintarea de pepiniere pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.
 4. infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile. Produsele agricole depozitate, conditionate, ambalate trebuie sa provina exclusiv din exploatatia proprie. Exceptie produsele depozitate si/sau conditionate care urmeaza a fi procesate, caz in care se permite si depozitarea si/sau conditionarea unor produse agricole provenite din alte surse, dar cu respectarea conditiei „in cazul procesarii materia prima de baza trebuie sa provina integral din exploatatia pomicola proprie”.
 5. achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar.
 6. achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv: autoizoterme (cu frig sau fara), rulote si autorulote alimentare
 7. amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol);
 8. infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului, creare marca inregistrata/brand se va face in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro;
 9. investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
 10. imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare (in cadrul fermei);
 11. completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);
 12. achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013.

Cheltuielile necesare implementarii proiectelor care presupun si infiintare/reconversie plantatii pomicole in cadrul sM 4.1a, efectuate inainte de semnarea contractului de finantare, dar dupa depunerea cererii de finantare sunt eligibile si pot fi decontate dupa contractare. Aceste cheltuieli vor fi realizate in conformitate cu studiul de fezabilitate/ proiectul de plantare depus si nu pot fi decontate daca proiectul nu este contractat.

Cheltuielile eligibile inainte de semnarea contractului de finantare, dar dupa depunerea cererii de finantare, sunt doar cele pentru care sprijinul se va acorda in baza costurilor standard simplificate si a contributiei in natura, prezente in cererea de finantare.

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca respecta prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013 si indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vederea obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR 2014 – 2020;
 2. sunt aferente, dupa caz: unor studii si/sau analize privind durabilitatea economica si de mediu;
 3. studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrarilor de interventie, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare;
 4. sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile ale operatiunii;
 5. sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si receptiei lucrarilor de constructii – montaj.

Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile daca respecta conditiile anterior mentionate si se deconteaza proportional cu valoarea fiecarei transe de plata aferente proiectului. Exceptie fac cheltuielile de consultanta pentru intocmirea dosarului cererii de finantare care se pot deconta integral in cadrul primei transe de plata. Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevad constructii – montaj si in limita a 5% pentru proiectele care prevad investitii in achizitii simple.

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile daca activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectului sunt incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finantare nerambursabila pentru minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor