Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce conditii trebuie sa indepliniti pentru a accesa fonduri europene in vederea modernizarii fermelor mici

ferma-de-familie1-640x330 (1)Cei care detin ferme mici au posibilitatea sa isi modernizeze exploatatiile prin intermediul fondurilor europene disponibile prin submasura 6.3 – „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din cadrul noului PNDR 2014-2020.

Prima conditie de eligibilitate pentru obtinerea fondurilor nerambursabile este ca potentialul beneficiar sa se incadreze in categoria microintreprinderilor si intreprinderilor mici, potrivit Ghidului Solicitantului. AFIR va verifica inclusiv conditia de intreprinderi partenere sau legate pentru incadrarea in categoria de microintreprindere sau intreprindere mica.

O alta conditie de eligibilitate este ca beneficiarul sa detina o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 8.000 – 11.999 € S.O. (valoare productie standard).
Stabilirea dimensiunii economice se face conform situatiei existente la momentul depunerii Cererii de Finantare, asa cum este inregistrata in IACS – APIA din perioada de depunere stabilita conform legislatiei nationale si/ sau in Registrul exploatatiilor – ANSVSA, precum si la Primarie in Registrul Agricol.

Calculul SO se realizeaza astfel, in functie de perioada de desfasurare a sesiunii de proiecte:

  1. pentru sesiunile de proiecte derulate in perioada 01 ianuarie – si pâna la data deschiderii sesiunilor de depunere a cererilor unice de plata pe suprafata (APIA) se iau in calcul inregistrarile din IACS ‐ APIA din anul anterior.
  2. pentru sesiunile de proiecte derulate dupa inceperea sesiunilor de depunere a Cererilor de Plata pe suprafata (APIA) se iau in calcul inregistrarile din IACS ‐ APIA din anul curent depunerii Cererilor de Finantare.

Inca o conditie de eligibilitate este ca beneficiarul sa aiba exploatatia agricola inregistrata, conform prevederilor legislative nationale, cu cel putin 24 de luni inainte de solicitarea sprijinului.

Se va tine cont de inregistrarea exploatatiei, indiferent de forma de organizare economica cu care figureaza in Registrul Unic de Identificare (RUI)/ Registrul National al Exploatatiilor (RNE), precum si la Primarie in Registrul Agricol, cu cel putin 24 de luni inaintrea depunerii Cererii de Finantare.

De asemenea, o alta cerinta este prezentarea unui Plan de Afaceri. Planul de Afaceri va fi intocmit conform modelului din Anexa nr. 3 la Ghidul Solicitantului si trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: prezentarea situatiei initiale a exploatatiei agricole, prezentarea tintelor si obiectivelor de etapa propuse pentru dezvoltarea exploatatiei agricole si prezentarea detaliata a actiunilor, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea exploatatiei agricole, formarea sau consilierea.

Alte conditii de eligibilitate precizeaza ca aplicantul nu trebuie sa fi beneficiat de sprijin anterior prin aceasta sub‐masura din PNDR 2014‐2020. De asemenea, o alta conditie importanta precizeaza ca o exploatatie agricola nu poate primi sprijin decât o singura data in cadrul acestei sub‐masuri prin PNDR 2014‐2020, in sensul ca exploatatia nu poate fi transferata intre doi sau mai multi fermieri, beneficiari ai sprijinului prin aceasta sub‐masura.

In cazul investitiilor in exploatatii viticole pentru soiurile de struguri de vin, vor fi eligibile doar exploatatiile de vita de vie pentru vin din arealele vitiocole nominalizate prin Ordinul nr 397/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, in cazul infiintarii/ reconversiei plantatiilor pomicole, vor fi luate in considerare pentru sprijin doar speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din Anexa nr. 6 la Ghidul solicitantului, exceptând cultura de capsuni in spatii protejate si pepinierele, acestea putând fi realizate pe intreg teritoriul national.

O alta conditie de eligibilitate precizeaza ca implementarea Planului de Afaceri trebuie sa inceapa in termen de cel mult 9 luni de la data semnarii deciziei de acordare a sprijinului.

Inaintea solicitarii celei de‐a doua transe de plata, beneficiarul face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20% din valoarea primei transe de plata (cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii planului de afaceri).

In cazul in care exploatatia agricola vizeaza cresterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede in mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (cerinta va fi verificata la momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri, respectiv inainte de acordarea transei a doua).

O ultima conditie de eligibilitate, stipulata in Ghidul Solicitantului, mentioneaza ca potentialul beneficiar trebuie sa aiba stabilit domiciliul/ sediul social in Unitatea Administrativ Teritoriala in care este inregistrata exploatatia. In cazul in care solicitantul este incadrat intr‐o activitate salarizata, locul de munca trebuie sa fie in aceeasi UAT sau zona limitrofa a UAT‐ului in care este inregistrata exploatatia vizata pentru sprijin.

Aceste conditii trebuie indeplinite in maxim 9 luni de la data semnarii Deciziei de Finantare.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor