Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce criterii trebuie indeplinite pentru a obtine statutul de grup sau organizatie de producatori

legume-organiceMinisterul Agriculturii a postat de curand pe propriul site un proiect de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori.

Pentru a primi statutul de grup de producatori, fermierii trebuie sa se constituie ca persoana juridica si sa indeplineasca urmatoarele criterii:

 • este constituita din cel putin 5 membri care au calitatea de producatori agricoli si/sau silvici;
 • este infiintata la libera initiativa a producatorilor pentru comercializarea in comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevazute la art. 3 din prezentele norme metodologice;
 • detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor;
 • dispune de personal calificat corespunzator grupei de produse si/sau produselor pentru care este recunoscut/a sau sa isi prevada in actul constitutiv ca in primul an de la recunoastere sa dispuna de acest personal ori sa contracteze servicii de specialitate.
 • in actul constitutiv si/sau statut al persoanei juridice se solicita membrilor ca, in mod special sa prevada cel putin urmatoarele obligatii ale membrilor:
 • sa aplice deciziile adoptate in cadrul adunarii generale, care privesc date tehnice legate de productie si sa raporteze datele privind productia si protectia mediului inconjurator;
 • sa puna la dispozitia grupului de producatori informatiile solicitate referitoare la suprafetele destinate productiei, tipul de cultura, cantitatile recoltate si la vânzarile directe, in vederea intocmirii statisticilor;
 • sa comercializeze un procent minim din productia proprie prin intermediul grupului de producatori, dupa cum urmeaza: (1) 50 % in primul an de la recunoastere; (2) 55 % in al doilea an de la recunoastere; (3) 60 % in al treilea an de la recunoastere; (4) 65 % in al patrulea an de la recunoastere; (5)75 % incepând cu al cincilea an de la recunoastere;
 • declaratia pe propria raspundere a membrilor ca nu fac parte din alt grup de producatori recunoscut pentru aceeasi grupa/aceleasi grupe de produse, respectiv pentru acelasi produs/aceleasi produse;
 • sa detina, daca este cazul, adeverinta eliberata in conformitate cu prevederile art.6 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prin actul constitutiv al persoanei juridice se prevad urmatoarele:

 1. procedurile de promovare, adoptare si modificare a deciziilor grupului de producatori;
 2. reglementarile care sa permita membrilor sa verifice grupul de producatori si deciziile adoptate de acesta/aceasta;
 3. regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minima a calitatii de membru (prevazuta la art. 22 alin. (1) din prezentele norme);
 4. regulile de excludere si retragere a membrilor;
 5. penalitatile pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;
 6. modalitatea prin care ofera sau se angajeaza sa ofere, in termenul stabilit la pct. 4 membrilor sai asistenta tehnica de specialitate (asistenta tehnica de specialitate poate fi furnizata de membrii grupului/organizatiei, de angajatii acestuia sau de terte persoane calificate, corespunzator grupei de produse si/sau produselor pentru care este recunoscut grupul de producatori, si se acorda la cererea membrului/membrilor);
 7. reguli care sa permita membrilor sa urmareasca si sa participe in mod democratic la adoptarea deciziilor in cadrul grupului de producatori, respectiv nici un membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

Criterii privind constituirea ca organizatie de producatori

Persoana juridica mentionata la art. 12 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, poate obtine recunoasterea ca organizatie de producatori daca indeplineste urmatoarele criterii:

 • este constituita din cel putin 5 membri care au calitatea de producatori agricoli si/sau silvici;
 • este infiintata la libera initiativa a producatorilor pentru comercializarea in comun pentru una sau mai multe grupe de produse ori pentru unul sau mai multe produse din grupele de produse prevazute la art. 3 din prezentele norme metodologice;
 • detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor;
 • dispune de personal calificat corespunzator grupei de produse si/sau produselor pentru care este recunoscut/a sau sa isi prevada in actul constitutiv ca in primul an de la recunoastere sa dispuna de acest personal ori sa contracteze servicii de specialitate.
 • In actul constitutiv si/sau statut al persoanei juridice se solicita membrilor ca, in mod special sa prevada cel putin urmatoarele obligatii ale membrilor:
 • sa aplice deciziile adoptate in cadrul adunarii generale, care privesc date tehnice legate de productie si sa raporteze datele privind productia si protectia mediului inconjurator;
 • sa puna la dispozitia organizatiei de producatori informatiile solicitate referitoare la suprafetele destinate productiei, tipul de cultura, cantitatile recoltate si la vânzarile directe, in vederea intocmirii statisticilor;
 • sa comercializeze un procent minim din productia proprie prin intermediul organizatiei de producatori, dupa cum urmeaza: (1) 50 % in primul an de la recunoastere; (2) 55 % in al doilea an de la recunoastere; (3) 60 % in al treilea an de la recunoastere; (4) 65 % in al patrulea an de la recunoastere; (5)75 % incepând cu al cincilea an de la recunoastere;
 • declaratia pe propria raspundere a membrilor ca nu fac parte din alta organizatie de producatori recunoscuta pentru aceeasi grupa/aceleasi grupe de produse, respectiv pentru acelasi produs/aceleasi produse;
 • sa detina, daca este cazul, adeverinta eliberata in conformitate cu prevederile art.6 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 37/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • este necesar ca persoana juridica sa prezinte suficiente dovezi care sa ateste ca:
 • asigura managementul comercial si bugetar adecvat si sa puna efectiv la dispozitie membrilor mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare si comercializare a productiei acestora;
 • pune efectiv la dispozitia membrilor, mijloacele tehnice de stocare, sortare, ambalare si comercializare a productiei acestora.

Prin actul constitutiv al persoanei juridice se prevad urmatoarele:

 1. procedurile de promovare, adoptare si modificare a deciziilor organizatiilor de producatori;
 2. reglementarile care sa permita membrilor sa verifice organizatia de producatori si deciziile adoptate de aceasta;
 3. regulile de admitere a noilor membri, respectiv durata minima a calitatii de membru, prevazuta la art. 22 alin. (1) din prezentele norme;
 4. regulile de excludere si retragere a membrilor;
 5. penalitatile pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin membrilor conform actului constitutiv;
 6. modalitatea prin care ofera sau se angajeaza sa ofere, in termenul stabilit la pct. 4 membrilor sai asistenta tehnica de specialitate (asistenta tehnica de specialitate poate fi furnizata de membrii organizatiei, de angajati ai acestuia sau de terte persoane calificate, corespunzator grupei de produse si/sau produselor pentru care este recunoscuta organizatia de producatori, si se acorda la cererea membrului/membrilor);
 7. reguli care sa permita membrilor sa urmareasca si sa participe in mod democratic la adoptarea deciziilor in cadrul organizatiei de producatori, respectiv nici un membru nu poate dispune de peste 49% din drepturile de vot.

In al doilea an de la recunoastere, grupul sau organizatia de producatori va trebuie sa indeplineasca o alta serie de criterii de recunoastere, potrivit actelor normative aflate in dezbatere publica.

Pe site-ul MADR, puteti consulta intregul proiect de Ordin privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor