Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce criterii trebuie sa indeplineasca fermierii pentru a beneficia de subventiile pe agromediu

legea-pajistilor1-640x330Pe langa subventiile obisnuite, fermierii romani au posibilitatea sa solicite de la APIA si plati suplimentare pe agromediu.

Pentru a putea primi subventii pe agromediu, fermierii trebuie sa detina parcele cu suprafata minima de cel putin 0,3 Ha, suprafata agricola a fermei fiind necesar sa fie de minim 1 Ha. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole si arbustilor fructiferi suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 Ha.

Despre valoarea subventiilor pe care o pot incasa fermierii pe masurile de agromediu puteti citi mai multe aici!

Pentru toate masurile de mediu si clima aplicabile pe terenurile agricole (M.10, M.11, M.13), beneficiarul trebuie:

Sa respecte cerintele specifice aferente angajamentului pentru care aplica, pe suprafetele pe care solicita sprijinul, pe toata perioada angajamentului:

 1. minim 5 ani pentru Masura 10 – agro-mediu si clima,
 2. maxim 2 ani (pentru culturi anuale) sau maxim 3 ani (pentru culturi perene) pentru submasura 11.1 – agricultura ecologica – conversie,
 3. minim 5 ani pentru submasura 11.2 – agricultura ecologica – certificat si
 4. 1 an pentru Masura 13 – zone afectate de constrangeri naturale).

Sa respecte pe toate suprafetele agricole apartinand fermei cerintele de eco-conditionalitate, prevazute de titlul VI capitolul I al Regulamentului (UE) nr. 1306/2013, reglementate prin legislatia nationala (Ordinul comun MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015) pe toata suprafata agricola a exploatatiei, respectiv: Bunele Conditii Agricole si de Mediu (GAEC) si Cerintele Legale în Materie de Gestionare (SMR)

Pentru toate pachetele Masurilor 10 si 11, beneficiarul trebuie:

 1. Sa respecte cerintele de baza stabilite pentru fiecare angajament prin fisele tehnice ale masurilor (eco-conditionalitate, cerinte minime privind utilizarea îngrasamintelor si a pesticidelor) si sa demonstreze desfasurarea activitatii minime pe suprafata agricola.
 2. Sa tina evidenta activitatilor relevante pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în caietul de agro-mediu si clima (pentru Masura 10) si/sau în caietul de agricultura ecologica (pentru Masura 11).
 3. Sa demonstreze ca detine cunostintele si informatiile relevante sau beneficiaza de expertiza tehnica necesara pentru implementarea angajamentelor.

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 1 – pajisti cu înalta valoare naturala:

 1. utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
 2. utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana în echivalentul a maximum 40 kg. N s.a./ha (1 UVM/ha),
 3. cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau dupa data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m),
 4. pasunatul se efectueaza cu maxim 1 UVM pe hectar.

 Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 2 – practici agricole traditionale

 1. Varianta 2.1 – lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete – lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor si a livezilor traditionale aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala.
 2. varianta 2.2 – lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete – cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele.

In întelesul aplicarii cerintei specifice a varintei 2.2 a Pachetului 2, a variantelor 3.1.2 si 3.2.2 ale Pachetului 3, precum si a variantei 6.2 a Pachetului 6, sintagma „utilaje usoare” se refera la utilaje mecanizate de capacitate mica (utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare) cu o masa redusa de pana la 400 Kg, iar latimea lamei pana în 1,2 m.

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 3 – pajisti importante pentru pasari

Sub-pachetul 3.1 – Crex crex

 1. cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie,
 2. cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia,
 3. pasunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM pe hectar,
 4. lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 3.1.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2),
 5. sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.

Sub-pachetul 3.2 – Lanius minor si Falco vespertinus:

 1. cositul trebuie efectuat cel mai tarziu pana la data de 1 iulie,
 2. pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar,
 3. lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 3.2.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2)

Pentru ambele sub-pachete ale Pachetului 3:

 1. ü utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
 2. ü utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana în echivalentul a maxim 40 kg N sa/ha (1 UVM/ha),
 3. ü o banda necosita, lata de 3 metri, va fi lasata pe marginile fiecarei parcele (poate fi cosita dupa data de 1 septembrie)

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 4 – culturi verzi

 1. semanarea culturilor verzi trebuie realizata pana la 30 septembrie, utilizandu-se mazarea, mazarichea, rapita, mustarul, lupinul sau sulfina,
 2. utilizarea fertilizantilor chimici este interzisa, doar fertilizantii organici putand fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi,
 3. biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel tarziu pana la 31 martie,
 4. suprafata care face obiectul angajamentului trebuie sa fie diferita de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protectia solului (20% din suprafata de teren arabil a fermei).

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbarilor climatice

 1. pentru fiecare cultura de primavara (porumb, sorg, floarea soarelui, soia) angajata pe suprafata cultivata se vor utiliza concomitent, în proportii egale, cel putin 2 hibrizi/soiuri cu precocitati diferite (timpurii sau semi-timpurii si semi-tardivi sau tardivi),
 2. fermierii care încheie angajamente, vor trebui sa asigure rotatia culturilor, astfel încat în 2 ani consecutivi sa utilizeze minim 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea soarelui, soia),
 3. utilizarea metodelor de lucrare minima a solului (minimum tillage), fiind interzis aratul suprafetelor angajate,
 4. aplicarea gunoiului de grajd sub forma compostata (cantitatea maxima de gunoi de grajd care se aplica pe teren trebuie sa fie în acord cu Standardele privind cantitatile maxime de îngrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol definite în “Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati),
 5. este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

In întelesul aplicarii cerintei specifice a Pachetului 5, sintagma „metode de lucrare minima a solului (minimum tillage)” se refera la un sistem minim de lucrari ale solului care presupune renuntarea în tehnologia unei culturi la aratura si la o parte din lucrarile solului, fapt ce conduce la o mai buna conservare a acestuia. Lucrarea de baza trebuie sa se efectueze cu unelte care sa nu întoarca brazda (ex. cizel, plug paraplaw, scarificator).

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 6 – pajisti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 1. utilizarea fertilizantilor chimici si a pesticidelor este interzisa,
 2. utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pana în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ ha),
 3. cositul poate începe doar dupa data de 25 august,
 4. lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament, cu exceptia celor operate cu forta animala (pentru varianta 6.1) sau lucrarile se pot efectua cu utilaje mecanizate de mica capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurta si viteza mica de deplasare), fiind interzisa folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2),
 5. pasunatul se efectueaza cu maxim 0,7 UVM pe hectar,
 6. sunt interzise actiunile care sa conduca la accelerarea drenajului natural al pajistilor aflate sub angajament.

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hranire pentru gasca cu gat rosu (Branta ruficollis)

 1. in fiecare an de angajament, dupa data de 15 septembrie, trebuie înfiintata o cultura de cereale de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau de rapita,
 2. însamantarea cerealelor de toamna (grau, orz, secara, triticale) sau a rapitei trebuie finalizata înainte de data de 15 octombrie,
 3. pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiintarea în cel putin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii,
 4. în situatia în care se înfiinteaza o cultura de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajata, cultura de toamna este încorporata în sol pana cel tarziu la finalul lunii martie,
 5. parcelele angajate vor putea fi însamantate cu porumb, dar nu mai tarziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie,
 6. la recoltarea culturii de porumb este lasata o suprafata nerecoltata de minim 5 % si maxim 10 % sau în situatia în care nu este înfiintata o cultura de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat sa asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel putin un punct de hranire situat pe suprafata fiecarei parcele angajate,
 7. pesticidele si fitostimulatorii (îngrasamintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsa între însamantarea culturii de toamna si 15 martie,
 8. se interzic lucrarile agricole si/sau pasunatul în perioada 15 octombrie – 15 martie,
 9. este interzisa folosirea metodelor de alungare a pasarilor în perioada cuprinsa între 15 octombrie si 31 martie,
 10. suprafata care face obiectul angajamentului trebuie sa fie diferita de cea pentru care este obligatorie respectarea pe timpul iernii a standardului GAEC 4 referitor la protectia solului (20% din suprafata de teren arabil a fermei).

Masura 10 – agro-mediu si clima / Pachetul 8 – cresterea animalelor de ferma din rase locale în pericol de abandon

 1. beneficiarul se angajeaza sa respecte regulamentul de organizare si functionare al registrului genealogic al rasei condus de asociatii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din HG nr. 1188/2014,
 2. beneficiarul se angajeaza sa mentina, pe toata perioada de desfasurare a angajamentului, numarul de animale femele adulte de reproductie prevazut la încheierea angajamentului, precum si descendentii femele necesari pentru înlocuirea acestor animale pana la sfarsitul programului; daca efectivul angajat se reduce, datorita unor cauze cum ar fi îmbolnavirea, sacrificarea, moartea sau vanzarea animalelor, beneficiarul are obligatia de a notifica Agentia de Plati si de a reface efectivul de femele adulte de reproductie, prin trecere de la tineret sau prin cumparare; în cazul în care efectivul de animale adulte nu se va reface în maximum 6 luni de la momentul notificarii, sprijinul va fi redus proportional,
 3. beneficiarul asigura o densitate a septelului de cel mult 2 UVM/ha (încarcatura se calculeaza la întregul efectiv de animale din ferma si se raporteaza la suprafetele de pajisti permanente).

Masura 10 – agro-mediu si clima – alte cerinte aplicabile tuturor pachetelor / variantelor

Cerinte specifice:

 1. pentru toate pachetele / variantele aplicabile pe pajisti:
 2. masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii aflate sub angajament nu mai tarziu de doua saptamani de la efectuarea cositului (Pachetele 1, 2, 3 si 6, cu exceptia Pachetului 8),
 3. pajistile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamani de la retragerea apelor (pentru Pachetele 1, 2, 3, 6 si 8),
 4. nu vor fi realizate însamantari de suprafata sau supraînsamantari, putandu-se face însamantari numai cu specii din flora locala si doar în cazurile în care unele suprafete sunt afectate accidental (Pachetele 1, 2, 3 si 6, cu exceptia Pachetului 8),

pentru toate pachetele / variantele Masurii 10 (Pachetele 1-8):

 1. este interzis aratul sau discuitul pajistilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Sursa:www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor