Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce declaratii se depun pentru stabilirea perioadelor fiscale si regimurilor de impunere?

cass-arenda-640x330In cele ce urmeaza, regasiti termene scadente pentru depunerea unor formulare al caror scop este stabilirea sau declararea perioadelor fiscale sau regimurilor de impozitare care vor fi utilizate de contribuabili pentru declarararea si plata impozitelor, taxelor si/sau contributiilor, in anul in curs.
Pentru stabilirea perioadei fiscale sau a regimului de impozitare a veniturilor/profitului, in functie de criterii precum tipul contribuabilului (persoana fizica/juridica, asociere fara personalitate juridica), cifra de afaceri/veniturile brute ale contribuabilului, numarul de salariati, natura operatiunilor efectuate de acesta, in anul anterior si in cel in curs, sau optiunile acestuia, potrivit legii, contribuabilii se pot afla in una din situatiile in care trebuie sa depuna declaratii de mentiuni, prin care aduc la cunostinta organului fiscal competent diverse modificari ulterioare ale datelor din declaratiile de inregistrare fiscala.
Aceste modificari, potrivit art. 77 din Codul de procedura fiscala, trebuie aduse la cunostinta organului fiscal in termen de 30 de zile de la data producerii.
Potrivit art. 68 din actul normativ mentionat, precum si art. 181, alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 134 / 2010, privind Codul de procedura civila, termenele, in afara de cazul in care legea dispune altfel, se calculeaza dupa cum urmeaza: cand termenul se socoteste pe zile, nu intra in calcul ziua de la care incepe sa curga termenul, nici ziua cand acesta se implineste.
Astfel, intrucat data de 31 ianuarie 2015 este intr-o zi nelucratoare (sambata) termenul pentru aceste obligatii fiscale declarative se prelungeste pana in prima zi lucratoare urmatoare, luni, 2 februarie 2015.

Pana la acest termen se depune:

in ceea ce priveste impozitul pe salarii si contributiile sociale aferente:

  • declaratie de mentiuni formular 010/070, de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care, conform art. 58 alin. (2) din Codul fiscal, au obligatia declararii si platii trimestriale a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse in D112, dar opteaza pentru declararea si plata lunara a acestor obligatii sau pentru schimbarea perioadei fiscale de la trimestru la luna, de catre platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor care au obligatia declararii si platii lunare a impozitului pe venit si contributiilor sociale cuprinse in D112, intrucat nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal pentru declararea si plata trimestriala a acestor obligatii;

in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata:

  • declaratie de mentiuni formular 010, de catre persoanele impozabile care, in anul fiscal 2014, au avut obligatii declarative lunare la TVA, dar au realizat in cursul anului 2014 o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de pana la 100.000 de euro si care ca nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul 2014, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2014, a obligatiei declarative trimestriale a TVA sau de catre persoanele impozabile care, in anul fiscal 2014, au avut obligatii declarative trimestriale la TVA, dar au realizat in cursul anului 2014 o cifra de afacer i din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere de peste 100.000 de euro inclusiv, in vederea inregistrarii in vectorul fiscal, pentru anul fiscal 2015, a obligatiei declarative lunare a TVA;

in ceea ce priveste impozitul pe profit/pe veniturile microintreprinderilor:

  • formularul 010, de catre persoanele juridice care in anul 2014 au fost platitoare de impozit pe profit si veniturile realizate nu au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro si indeplinesc si celelalte conditii prevazute la art. 112^1, pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozit pe profit la impozitul pe veniturile microintreprinderilor sau de catre persoanele juridice care in anul 2014 au fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor pentru schimbarea sistemului de impozitare de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la impozit pe profit, daca fie veniturile realizate au depasit echivalentul in lei a 65.000 euro in cursul lunii decembrie 2014, fie au realizat venituri din consultanta in cursul lunii decembrie 2014;
  • depunerea formularului 012 „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitul ui pe profit”, de catre contribuabilii care opteaza pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Optiunea este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului trimestrial, pana la data de 31 ianuarie inclusiv.

in ceea ce priveste impozitul pe venit si contributiilor sociale obligatorii:

  • depunerea formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre contribuabilii care solicita revenirea la impozitarea pe baza normei de venit, la incheierea perioadei de 2 ani consecutivi in care au optat pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
  • depunerea formularului 220 „Declaratie privind venitul estimat/norma de venit” de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 – 5 camere inclusiv, datorand un impozit pe venitul stabilit ca norma anuala de venit sau de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea in scop turistic a camerelor situate in locuintele proprietate personala avand o capacitate de cazare cuprinsa intre 1 – 5 camere inclusiv, care opteaza pentru determinarea venitului net in sistem real pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.
  • depunerea formularului 600 „Declaratie privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” de catre persoanele fizice autorizate (inclusiv in treprinderile individuale si membrii intreprinderilor familiale), cele care desfasoara profesii libere, persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla, in vederea stabilirii obligatiilor de plata privind contributia de asigurari sociale. Nu au obligatia depunerii formularului 600 contribuabilii al caror venit net realizat in anul 2014 (pentru cei impusi in sistem real)/ valoarea lunara a normelor de venit aferente anului 2015 (pentru cei impusi la norma)/ venitul net estimat in anul 2015 (daca 2015 este anul inceperii activitatii), dupa caz, este sub nivelul minim de 35% din castigul salarial mediu brut prevazut in legea bugetului asigurarilor sociale de stat (35%x2415 lei = 845 lei/luna, respectiv 10.140 lei/an). De asemenea nu au aceasta obligatie persoanele care sunt salariati / asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii / pensionari.

Sursa: www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor