Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Ce obligatii au fermierii care depun cererile de plata pentru suprafata

free_desktop_HD_wallpaper_springIn prezent, agentia se afla in plina campanie de preluare a cererilor unice, prilej cu care le reaminteste fermierilor principalele aspecte de care trebuie sa tina cont la depunerea acestor documente

Fermierii care in aceasta perioada isi depun cererile unice pentru plata pe suprafata, trebuie sa tina cont de faptul ca, in conformitate cu schimbarile aduse Ordonantei subventiilor si, implicit, Ordinului de ministru care clarifica criteriile de eligibilitate, trebuie sa se prezinte la APIA cu urmatoarele documente:

  • adeverinta obtinuta de la primaria pe raza careia se afla  terenurile exploatate, la care se ataseaza copiile conforme cu originalul din Registrul agricol. Pentru anul acesta se utilizeaza informatiile din Registrul agricol 2014 sau un document imprimat/printat din Registrul agricol in format electronic, certificat de emitent.
  • pentru terenul aflat in proprietatea, fermierul prezinta copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. In cazul in care fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate, poate prezenta in locul acestuia adeverinta eliberata de primaria pe raza careia este situat terenul in cauza, in conformitate cu datele inscrise in registrul agricol si o declaratie pe propria raspundere, din care sa reiasa motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaratia pe propria raspundere se da in fata secretarului primariei sau in fata notarului public.
  • pentru terenul aflat la dispozitia fermierului sub alte forme decat in proprietate, fermierul prezinta tabelul centralizator cu contractele de arenda, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul de comodat, precum si contractul de concesiune/arenda incheiat cu Agentia Domeniilor Statului. Contractele sunt pastrate de fermier in eventualitatea unor controale.
  • pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispozitia sa sub alte forme decat cele scrise mai sus, fermierul prezinta doar adeverinta solicitata de la primaria pe raza careia se afla terenul in cauza. Registrul agricol 2015-2019 este documentul pe baza caruia se demonstreaza ca terenul este la dispozitia fermierului.
  • Identificarea fara echivoc a parcelelor se rezolva prin intocmirea de catre fermier a unui tabel cu toate aceste parcele si mentionarea blocului fizic. Trebuie mentionat faptul ca identifica parcelele de teren utilizate, nu fiecare parcela de la toti proprietarii cu care fermierul are anumite intelegeri, sunt parcelele din blocul fizic.

Tabelul este semnat de primaria pe raza careia se afla parcelele. Asadar, nu ar mai trebui sa incurce pe nimeni aceasta sintagma impusa de Comisia Europeana.

Verificarile in teren sunt facute de functionarii APIA. Chiar daca cererea unica are aproape 30 de pagini,  in formula aprobata de Regulamentul european, adica aceeasi cerere atat pentru fermierii din productia vegetala cat si pentru crescatorii de animale, nu trebuie completate toate rubricile decat acelea care-l privesc pe fermier si care se refera la schemele de plata solicitate de acesta.

Sursa: agroromania.manager

        Impreuna in lumea afacerilor