Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Care sunt formalitatile ce trebuie indeplinite inainte de depunerea bilantului anual?

2-cod-fiscal-1

Potrivit Legii 31/1990 privind societatile comerciale, administratorii firmelor, consiliul de administraţie sau directoratul,sunt obligati sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, situatiile financiare anuale, raportul lor, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari , dupa caz.

Termenele pana la care trebuiesc depuse situatiile financiare anuale sunt stabilite de Ordinul nr. 79/2014 emis de Ministerul Finantelor Publice, după cum urmeaza:

  • 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare;
  • 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar pentru societatile cooperative şi celelalte persoane juridice cu si fara scop patrimonial.

Conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nedepunerea situatiilor financiare anuale se sanctioneaza, cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare, cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, si cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare

Potrivit legii, situaţiile financiare trebuiesc obligatoriu aprobate prin hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor. Hotararea se depune, conform legislatiei in vigoare si normelor metodologice aplicabile, la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice împreună cu restul documentelor necesare.

Pentru redactarea corecta a hotararii si pentru a respecta actele normative care reglementeaza activitatea firmei apelati la Centrul de Infiintari Firme Bacau, agentia Camerei de Comert si Industrie Bacau.

Centrul de Infiintari Firme Bacau va sta la dispozitie cu servicii si consultantaprivind functionarea, controlul si administrarea firmei, respectiv

  • redactare convocare AGA,
  • redactare referate / rapoarte necesare elaborarii hotararilor AGA,
  • redactare expunere de motive,
  • redactare procese verbale ale AGA,
  • redactare hotarari AGA.

Mai multe informatii sunt disponibile pe site-ul Camerei de Comert si Industrie Bacau, www.ccibc.ro, la sectiunea Infiintari firme, linkul Administrarea firma, sublinkul Activitate firma.

Centrul de Infiintari Firme va sta la dispoziţii la sediile sale din:

Bacău Oneşti Moineşti
Str. Libertăţii nr.1, Bacău Str. General Radu R. Rosseti, nr. 4 Str. V. Alecsandri, nr. 216
tel 0234/571070, int.133 tel  0234.320.344 tel 0234.367.557
Email office@ccibc.ro Email onesti@ccibc.ro Email moinesti@ccibc.ro

        Impreuna in lumea afacerilor