Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cele 7 plafoane fiscale actualizate la 2015 (in functie de cursul valutar la 31.12.2014)

1

  • Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 65.000 eur (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel de la închiderea exerciţiului financiar precedent – la 31.12.2014 a fost de 4.4821 prin urmare plafonul este de  291.336,5 lei (cursul de schimb valabil la 31.12.2013 a fost de 4.4847, prin urmare plafonul aferent anului 2013 a fost de 291.505,5 lei).
  • Plafon pentru care ai obligatia de a te inregistra ca platitor de tva: cifra de afaceri: 65.000 eur. Mai precis, persoana impozabilă stabilită în România a cărei cifra de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire), pentru operaţiunile prevăzute la art. 126 alin.(1) CF cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).
  • Plafonul pentru a trece de la tva la incasare la tva normal – cifra de afaceri: 2.250.000 lei.
  • Nu sunt considerate operaţiuni impozabile în România achiziţiile intracomunitare de bunuri care îndeplinesc printre altele si condiţia ca valoarea totală a acestor achiziţii intracomunitare nu depăşeşte pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depăşit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro (34.000 lei la cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării).
  • Plafonul pentru trecerea de la platitor trimestrial de tva la platitor lunar este cifra de afaceri de 100.000 eur (contravaloarea  in lei se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului  2014 respectiv 4,4834 ). Astfel plafonul la 2014 este de 448.340 lei.(plafonul aferent anului 2013 a fost de de 446.390 lei).
  • Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit si care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. (Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal –  4,4446 respectiv lei/eur- rezultand astfel un plafon in lei de 444.460 lei (la 2013 a fost de 441.900 lei).
  • Pentru vanzari la distanta, plafonul de la art. 132 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, este de 35.000 euro.(contrava`loarea in lei se stabileşte pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare, când cifra sutelor este egală cu sau mai mare decât 5, şi prin reducere, când cifra sutelor este mai mică decât 5, prin urmare plafonul este de 118.000 lei.)

Sursa: www.contzilla.ro

        Impreuna in lumea afacerilor