Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cele mai importante modificari aduse normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal?

266568maximPrin Hotararea Guvernului nr.159/2016, publicata in Monitorul Oficial nr.208 din 21 martie 2016, au fost aduse modificari si completari Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, printre prevederile cu o mai larga aplicabilitate fiind cele referitoare la microintreprinderi, impozitul pe venit si TVA.

Referitor la microintreprinderi, se aduce completarea conform careia in cazul in care, in cursul unui trimestru, numarul de salariati se modifica, cotele de impozitare se aplica in mod corespunzator, avand in vedere numarul de salariati existent la sfarsitul ultimei luni a trimestrului respectiv.

Referitor la impozitul pe veniturile din salarii, in cazul avantajelor in natura sub forma folosirii vehiculelor din patrimoniul afacerii in scop personal, se exclude de la evaluare (si deci nu se impoziteaza la salariat) avantajul folosirii vehiculelor pentru care cheltuielile sunt deductibile in cota de 50%.

Au fost puse de acord prevederile legislatiei fiscale cu reglementarile privind sanatatea si securitatea in munca in ceea ce priveste excluderea din categoria veniturilor impozabile la salariati a avantajelor constand in contravaloarea alimentatiei de protectie si a materialelor igienico-sanitare primite in mod gratuit.

La Titlul VII referitor la taxa pe valoarea adaugata, se aduc completari si exemplificari suplimentare pentru clarificarea anumitor situatii. Astfel, in ceea ce priveste operatiunile asimilate prestarilor de servicii, se exemplifica anumite cazuri in care punerea la dispozitia altei persoane impozabile a unor bunuri pe care aceasta din urma le utilizeaza pentru livrarea sau prestarea de servicii in beneficiul persoanei care i-a pus bunurile la dispozitie, se considera ca are loc o prestare legata de activitatea economica a persoanei care a pus bunurile gratuit la dispozitia altei persoane, iar aceasta operatiune nu este asimilata unei prestari cu plata.

Referitor la faptul generator si exigibilitatea TVA, in cazul operatiunilor de inchiriere, leasing, concesionare arendare, se aduc precizari in ceea ce priveste faptul generator. Astfel, daca factura este emisa inainte de data stipulata in contract pentru efectuarea platii, se considera ca factura este emisa inainte de faptul generator. Daca nu se specifica in contract scadente precise pentru efectuarea platii, faptul generator intervine astfel:
– la data platii facturii, dar nu mai tarziu de termenul limita stipulat in contract pentru plata facturii, daca contractul prevede ca periodic se emit facturi si serviciile se platesc intr-un anumit termen de la data emiterii unei facturi;
– la data platii facturii, dar nu mai tarziu de termenul limita stipulat in factura pentru plata facturii respective, daca contractul prevede ca periodic se emit facturi si termenul de plata este inscris numai in factura;
– la data emiterii unei facturi, in situatia in care contractul prevede doar data la care se emite factura la anumite intervale de timp, fara sa existe nicio specificatie nici in contract, nici in factura cu prvire la termenul de plata a facturii.

Referitor la schimbarea de cota in cazul refacturarii de cheltuieli se aduce un exemplu suplimentar care trateaza refacturarea de catre proprietar a cheltuielilor cu utilitatile catre chirias. Astfel, facturile primite de la furnizorii de utilitati in decembrie 2015 au cota de 24%. Proprietarul refactureaza utilitatile in ianuarie 2016. Exigibilitatea taxei intervine la data emiterii facturii catre chirias. intrucat faptul generator pentru operatiunile refacturate ramane neschimbat si a intervenit in decembrie 2015, cota aplicabila la refacturare este cea in vigoare la data faptului generator, respectiv 24%.

Cu privire la includerea TVA in pretul unui bun supus vanzarii, se precizeaza ca in orice situatie in care contrapartida unei livrari nu este stabilita de parti, ci este stabilita prin lege, prin licitatie, printr-o hotarare a instantei sau in alte situatii similare, aceasta este considerata ca incluzand deja taxa, si in situatiile in care nu exista nicio mentiune cu privire la taxa.

Referitor la masurile de simplificare pentru dispozitivele cu circuite integrate, in definirea acestor dispozitive se face trimitere directa la codul NC 8542 din Regulamentul privind Nomenclatura tarifara si statistica si Tariful vamal comun, eliminandu-se o serie de definitii de natura tehnica ale acestor dispozitive. Se precizeaza ca in situatia in care pe aceeasi factura sunt inscrise atat bunuri pentru care se aplica taxarea inversa in functie de valoarea lor prevazute la art.331, alin.(2), lit.i)–k) din Codul fiscal (telefoane mobile, dispozitive cu circuite integrate, console de jocuri, laptopuri, tablete), cat si alte bunuri, taxarea inversa se aplica numai daca valoarea bunurilor prevazute la art.331, alin.(2), lit.i)–k) din Codul fiscal, exclusiv TVA, este mai mare sau egala cu 22.500 lei.

HG 159/2016  mai aduce completari in domeniul accizelor, in ceea ce priveste actualizarea garantiilor depuse de antrepozitarii autorizati si destinatarii inregistrati, reautorizarea ca antrepozitar fiscal, documentele depuse de beneficiarii scutirii de accize in vederea restituirii acestora, suspendarea autorizatiei detinute de operatorii economici platitori de accize si incetarea masurilor de suspendare.

Capitolul de impozite si taxe locale este completat cu precizari in ceea ce priveste stabilirea impozitului pe cladirile rezidentiale si nerezidentiale, precum si a celor cu destinatie mixta. in cazul in care contribuabilul depune la organul fiscal local o declaratie la care anexeaza un raport de evaluare, valoarea impozabila a cladirii este cea care rezulta din raportul de evaluare, chiar si in situatia in care cladirea a fost finalizata sau dobandita in ultimii 5 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor fizice, respectiv in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice.

Incepand cu luna iunie 2016, organele fiscale locale comunica Ministerului Finantelor Publice pana la data de 15 a fiecarei luni, informatiile din rapoartele de evaluare depuse de contribuabili, in vederea introducerii acestora intr-un registru electronic. Acesta este publicat pe pagina de internet a MFP si poate fi consultat de orice persoana.

Sursa: www.conta.ro

        Impreuna in lumea afacerilor