Home
Judetul Bacau
Linkuri utile
Despre noi
Membri
Proiecte
Parteneri
Comisii de lucru
Agentii
Birouri
Reprezentante
Media
Publicatii
Contact

Cele mai noi modificari legislative privind schema de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina

utilaje-agricole-de-vanzare-noi-8Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza potentialii beneficiari ca in data de 14 iulie 2015 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul MADR nr. 1727 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

Pentru obtinerea ajutorului de stat, beneficiarii completeaza o cerere de acord prealabil pentru finantare, pe care o depun:

 1. a) la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti pe raza carora sunt situate exploatatiile agricole pentru care se solicita ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata;
 2. b) la centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura sau al municipiului Bucuresti la care au fost depuse cererile pentru finantare prin rambursare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, cu completarile ulterioare.

Cererea de acord prealabil pentru finantare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementata  prin Hotarârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv.

Pentru anul 2015, cererea de acord prealabil pentru finantare se depune in termen de 15 de zile lucratoare de la intrarea in vigoare a Ordinului MADR nr. 1727/2015.

Beneficiarii sunt cei prevazuti in cuprinsul dispozitiilor art. 4 din HG nr. 1174/2014.

Persoanele fizice  pot fi acceptate ca potentiali beneficiari  ai prezentei scheme daca in termen de 60 de zile lucratoare de la data primirii notificarii privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri  trimestriale, se autorizeaza ca persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala, conform OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ajutorul de stat se acorda producatorilor agricoli care indeplinesc urmatoarele conditii, in functie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic si/sau imbunatatiri funciare in care isi desfasoara activitatea:

 1. a) sa fie inscrisi in Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (sa detina ID fermier);
 2. b) sa fie inscrisi in evidentele APIA cu suprafetele de teren pe care le exploateaza sau in Registrul plantatiilor viticole, dupa caz;
 3. c) sa fie inscrisi in Registrul agricol cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatiile protejate (sere si solarii), precum si cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 4. d) sa fie inregistrati in Registrul national al exploatatiilor (RNE) al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor sau sa detina document de inregistrare/autorizare sanitara veterinara pentru porci/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 5. e) suprafetele de teren pe care le exploateaza sa fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0,3 ha, cu exceptia suprafetelor aferente legumelor cultivate in spatii protejate. In cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbustilor fructiferi, suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha;
 6. f) sa exploateze/sa detina/sa creasca animale/pasari/familii de albine/viermi de matase in vederea obtinerii productiei agricole pentru care solicita ajutorul de stat;
 7. g) sa utilizeze instalatii de irigat actionate cu motoare termice.

Cererea de acord prealabil pentru finantare prin rambursarea diferentei de acciza se depune insotita de urmatoarele documente:

 1. a) copie a documentelor de identitate si a documentelor de inregistrare;
 2. b) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele agricole aflate in exploatare, inclusiv pentru spatii protejate dupa caz;
 3. c) adeverinta in original de la Registrul agricol, eliberata in anul de cerere, cu efectivele de animale/pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 4. d) adeverinta in original eliberata de catre Oficiul National al Viei si al Produselor Vitivinicole pentru suprafetele cu vie, dupa caz;
 5. e) situatia suprafetelor si a structurii estimative a culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata (model Anexa 2 din  ordin);
 6. f) copia documentului care atesta inregistrarea/autorizarea sanitara veterinara pentru porci/ pasari/familii de albine/viermi de matase, dupa caz;
 7. g) situatia privind calculul efectivului rualat /mediu estimat  anual, in functie de specie, intocmita de beneficiar (model  Anexa 3 din  ordin);
 8. h) dovada ca solicitantul nu figureaza ca debitor la organizatiile de imbunatatiri funciare si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare inscrise in Registrul national al organizatiilor de imbunatatiri funciare, precum si la Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare, furnizorul de apa si de electricitate, dupa caz;
 9. i) copie de pe contractul de irigatii/furnizare a apei, dupa caz;
 10. j)  cantitatile de  motorina  pentru care se solicita ajutorul de stat sub forma de rambursare pentru sectorul imbunatatiri  funciare, stabilite conform anexei 4 din ordin
 11. k) angajamentul solicitantului persoana fizica  cu privire la autorizarea ca persoana fizica autorizata sau  intreprindere individuala,  conform OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, conform modelului anexa 5 din ordin.

Acordul prealabil pentru finantare prin rambursare se emite de catre centrele APIA judetene, in termen de cel mult 10 lucratoare de la data limita de depunere a cererilor.

Cererile de plata trimestriale se depun in conditiile prevazute de art.8 din Hotarârea Guvernului nr. 1174/2014.

Pentru anul 2015, prima cerere de plata insumeaza cantitatile de motorina utilizate in trimestrele I si II ale anului 2015.

Pentru sectorul vegetal, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 1. a) situatia suprafetelor si a structurii culturilor pentru care solicita ajutorul de stat si/sau productia de ciuperci estimata, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, al carei model este prevazut in anexa nr.8 din ordin;
 2. b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsa, dupa caz;
 3. c) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate la lucrari mecanizate, aferente perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 4. d) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vânzator pe numele solicitantilor;
 5. e) dovada cont trezorerie;
 6. f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 7. g) adeverinta in original de la Registrul agricol, cu suprafetele aflate in exploatare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare;
 8. h) adeverinta in original de la Directia pentru agricultura judeteana, pentru suprafetele plantate cu vie nobila, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 1. a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru sectorul zootehnic, aferenta  trimestrului pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 2. b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vânzator pe numele solicitantilor;
 3. c) situatia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu realizat, intocmita de beneficiar si vizata de medicul imputernicit de libera practica, dupa caz, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.10;
 4. d)dovada cont trezorerie;
 5. e) copie de pe cererea depusa de catre apicultori la consiliul local in vederea asigurarii acestora de vetre de stupina temporare sau permanente;
 6. f) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Pentru sectorul inbunatatiri funciare, cererile de plata se depun insotite de urmatoarele documente:

 1. a) situatia centralizatoare a cantitatilor de motorina utilizate pentru irigatii, aferenta  perioadei pentru care solicita acordarea ajutorul de stat prin rambursare, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.9 din ordin;
 2. b) copie a facturilor fiscale de cumparare a motorinei emise de vânzator pe numele solicitantilor;
 3. c) situatia centralizatoare a cantitatilor de apa pentru irigatii, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr.11 din ordin;
 4. d) copie a facturilor de apa din care sa reiasa volumul de apa consumat de catre beneficiar;
 5. e) situatia suprafetelor irigate, pe structuri de culturi, aferenta perioadei pentru care se solicita ajutorul de stat;
 6. f)dovada cont trezorerie;
 7. g) copie a documentelor de identitate si/sau a documentelor de inregistrare, in cazul in care au intervenit modificari fata de cererea de acord prealabil pentru finantare.

Ajutorul de stat sub forma de rambursare se acorda ca diferenta dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si rata accizei reduse prevazuta la art.2 alin(2) din Hotarârea Guvernului nr.1174/2014 pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura. Valoarea accizei  urmeaza sa fie comunicata de Ministerul Finantelor in perioada imediat urmatoare.

Sursa: www.stiriagricole.ro

        Impreuna in lumea afacerilor